top of page

Veins Siblings Quest เควสสำคัญที่ต้องทำเพื่อไปยัง Nameless Island

เงื่อนไข : ต้องเลเวล Base Lv. 80 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Rachel Sanctuary Quest

 

ไอเทมที่ต้องใช้ : Milk 10+ ea, Green Herb 100+ ea, Jellopy 50+ ea, Empty Bottle 6 ea, Monster's Feed 5 ea,

Unripe Apple 1 ea, Yellow Potion 2 ea, Steel 1 ea

 

ให้เราเดินทางมายัง NPC Kid, Karyn ที่เมือง Veins (veins 327, 185) (โดยเราต้องผ่านเควส Rachel ก่อนถึงจะคุยได้) ซึ่งเขาจะให้เราไปตามหาน้องสาว

Desktop 25-Nov-21 9-31-32 PM-413.png
Desktop 25-Nov-21 9-31-55 PM-539.png

ให้เดินทางไปยัง Thor Volcano ชั้นที่ 2 (thor_v02 144, 78) ซึ่งทางเข้าอยู่ที่ แผนที่ ริ่งไฟ ที่เรียกกัน

Desktop 25-Nov-21 9-33-04 PM-553.png

เมื่อเข้าไปแล้วให้พยายามเดินทางไปยังจุดวาร์ป และ เข้าไปด้านในเรื่อยๆ จนพบกับน้องสาว Little Curdie (que_thor 32, 64)

Desktop 25-Nov-21 9-34-06 PM-849.png
Desktop 25-Nov-21 9-34-39 PM-400.png

ซึ่งเรายังจะยังไม่สามารถช่วยเธอออกมาได้ ให้เรากลับมาคุยกับ Kid, Karyn อีกครั้ง

Desktop 25-Nov-21 9-35-06 PM-65.png

ซึ่งเขาจะให้เราไปหาช่างทำกุญแจเพื่อไปช่วยน้องสาว โดยให้ไปสอบถามกับชาวบ้าน Young Town Native (veins 221, 120)

บริเวณบ่อน้ำกลางเมือง

Desktop 25-Nov-21 9-35-34 PM-675.png

เขาจะบอกเราให้ไปหา Lockenlock (veins 181, 166) และให้นำ Yellow Potion ไปด้วย

Desktop 25-Nov-21 9-35-50 PM-677.png
Desktop 25-Nov-21 9-37-03 PM-959.png

เมื่อคุยกับเขาเสร็จแล้วเราจะได้รับเควสให้ไปทำสบู่เพื่อใช้พิมแม่กุญแจ โดยให้เราไปหา Organic Soap Maker Ivory (veins 227, 127)

Desktop 25-Nov-21 9-37-46 PM-940.png

โดยเธอจะให้เราไปหาวัตถุดิบในการทำดังนี้ Milk 10 ea, Green Herb 100 ea, Jellopy 50 ea, Empty Bottle 5 ea

Desktop 25-Nov-21 9-38-02 PM-472.png

เมื่อหามาได้ครบแล้วให้กลับมาคุยกับ Ivory อีกครั้งเขาจะให้เราไปหา camel farmer Saraman (veins 115, 59) บริเวณมุมล่างซ้ายของเมือง

Desktop 25-Nov-21 9-38-14 PM-506.png

คุยกับเขาแล้วเขาจะให้เราไปหาวัตถุดิบมาให้เขา Empty Bottle 1 ea, Monster's Feed 5 ea, Unripe Apple 1 ea,

Yellow Potion 2 ea

Desktop 25-Nov-21 9-38-53 PM-450.png

เมื่อมีไอเทมมาครบแล้ว ให้กลับมาคุยกับเขาอีกครั้งเขาจะให้เราไปให้อาหารอูฐของเขา ในบริเวณ Head up north (veins 84, 221) ให้คุยกับอูฐให้ครบทุกตัว แล้วกลับมาคุยกับ Saraman อีกที

Desktop 25-Nov-21 9-39-43 PM-989.png

เขาจะให้เราไปหาอูฐอีกหนึ่งตัว และ ให้เรานำมูลของอูฐกลับมาด้วย 5 ก้อนเพื่อใช้ทำสบู่

Desktop 25-Nov-21 9-40-31 PM-451.png

ให้ลงมาแผนที่ด้านล่างของเมือง (ve_fild07 235, 42) จะพบกับอูฐ Silk Sand Camel 

Desktop 25-Nov-21 9-41-13 PM-92.png

ให้คุยกับอูฐ โดยเราต้องมีไอเทม Milk 2 ea, Green Herb 20 ea, Jellopy 10 ea

เพื่อใช้ในการคุยในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจมีโอกาสผิด และ ไม่ได้รับไอเทมเควส ให้เราเตรียม 3 สิ่งนี้มาเยอะๆ เพื่อคุยจนได้ครบทั้ง 5 อัน (วิธีการตรวจคือ Alt + U เพื่อดูจำนวน)

Desktop 25-Nov-21 9-52-01 PM-502.png

เสร็จแล้วให้กลับมาคุยกับ Saraman อีกครั้ง

Desktop 25-Nov-21 9-54-08 PM-890.png

เราจะได้รับ Old Purple Box. เป็นของรางวัล

Desktop 25-Nov-21 9-54-13 PM-879.png

จากนั้นให้เรากลับไปหา Ivory เพื่อทำสบู่ต่อไปเมื่อมาหา Ivory แล้วเธอจะทำสบู่ให้กับเรา และให้เรานำไปให้ lockenlock

Desktop 25-Nov-21 9-54-44 PM-216.png

ไปหา lockenlock แล้วเราจะได้รับไอเทมเพื่อนำไปทำกุญแจเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิง

Desktop 25-Nov-21 9-55-14 PM-856.png

ให้เราเดินทางไปหาเด็กหญิงใน Thor Volcano ชั้น 2 อีกครั้ง แล้วคุยกับเด็กแล้วได้รับแม่พิมกลับมาให้ lockenlock

Desktop 25-Nov-21 9-55-36 PM-804.png

มาหา lockenlock แล้วเขาจะขอ Steel เรา 1 อันเพื่อทำกุญแจ เมื่อได้รับกุญแจแล้วให้ไปหาเด็กหญิงอีกครั้งแล้วช่วยเธอกลับมา

Desktop 25-Nov-21 9-56-21 PM-372.png

ให้เราเดินทางไปหาเด็กหญิงใน Thor Volcano ชั้น 2 อีกครั้ง แล้วคุยกับเด็กแล้วช่วยปลดกุญแจออกมา

Desktop 25-Nov-21 9-56-42 PM-589.png

เสร็จแล้วให้เรากลับไปรายงาน Kid เพื่อจบเควส

Desktop 25-Nov-21 9-57-58 PM-894.png
bottom of page