top of page

เควสหอคอยทานาทอส Thanatos Tower

สิ่งที่ต้องใช้:

เงิน 5,000 zeny ในการเข้าหอคอยแต่ละครั้ง

Piece Of Memory Red 1 ea หาได้จาก Despero of Thanatos ที่ชั้น 7 และ 11

Piece Of Memory Blue 1 ea หาได้จาก Odium of Thanatos ที่ชั้น 8

Piece Of Memory Green 1 ea หาได้จาก Dolor of Thanatos ที่ชั้น 5 และ 9

Piece Of Memory Purple 1 ea หาได้จาก Maero of Thanatos ที่ชั้น 6 และ 10

อาวุธเลเวล 4 ที่สามารถสวมใส่ได้ ยกเว้นอาชีพ Taekwondo ที่ไม่ต้องใส่อาวุธ

เงื่อนไข:

- ผู้ที่จะเข้าไปยังชั้น 3 เป็นต้นไปจะต้องทำการเซ็นสัญญาจ้าง (ขั้นตอนที่ 2) และต้องมีผู้เล่นอยู่ใกล้กับ npc ทางเข้าชั้น 3 อย่างน้อย 5 คน ไม่จำเป็นต้องตั้งปาร์ตี้ก็ได้ จึงจะทำการคุยเพื่อเปิดประตูได้

- ผู้ที่จะเข้าไปยังชั้น 7 เป็นต้นไปจะต้องหากุญแจครบทั้ง 5 ดอก และจะต้องเป็น High Class ที่มี Base Level 81 ขึ้นไป, Class 3 หรือ Expanded Class ที่มี Base Level 95 ขึ้นไป Novice, Class 1, Class 2 ทุก Base Level และ High Class ที่มี Base Level น้อยกว่า 81 ไม่สามารถผ่านไปได้แม้จะมีกุญแจครบแล้ว ต้องทำทุกคน

- เมื่อ Memory of Thanatos ถูกกำจัดแล้ว ผู้เล่นจะต้องรอ 2 ชั่วโมงจึงจะสามารถขึ้นไปยังชั้นสูงสุดและเรียกใหม่ได้อีกครั้ง

 

สิ่งที่จะได้รับ:

- สามารถเรียก Thanatos Phantom (Memory of Thanatos) ออกมาได้

1.ไปที่บริเวณทางเข้าหอคอยแล้วคุยกับ Tower Keeper (hu_fild01 140, 163) เลือก “เข้าสู่หอคอย” และ “เข้า” พร้อมกับจ่ายเงิน 5,000 zeny เป็นค่าผ่านประตู

Desktop 17-Oct-21 8-29-36 AM-457.png

2.เมื่อเข้ามายังชั้น 1 ให้คุยกับ Guide (tha_t01 149, 74) เลือก “สัญญาลูกจ้างชั่วคราว”, “แน่นอน ข้ากำลังอยากทำงานพอดี” และ “ใช่แล้ว” จากนั้น เธอจะให้เราเซ็นชื่อในสัญญาจ้าง เลือก “เซ็นชื่อ”

หมายเหตุ: หลังจากเซ็นสัญญาจ้างแล้ว สามารถข้ามขั้นตอนที่ 2 ในการทำเควสครั้งต่อไปได้เลย

Desktop 17-Oct-21 8-31-00 AM-880.png

3.ขึ้นไปยังชั้น 2 แล้วคุยกับ Entrance Guide (tha_t02 231, 161) เลือก “ข้าจะไปชั้น 3” โดยขั้นตอนนี้ ผู้ที่คุยกับ npc จะต้องผ่านการเซ็นสัญญาจ้าง และต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 5 คนยืนอยู่ภายในระยะ 4-5 ช่องถัดจาก npc ไม่จำเป็นต้องตั้งปาร์ตี้ก็ได้ หากผู้เล่นตายหรือกำลังใช้สกิลประเภท Hiding อยู่จะไม่ถูกนับรวมด้วย เมื่อคุยแล้ว เขาจะเปิดประตูที่อยู่ใกล้ๆ และขึ้นไปยังชั้น 3 ได้ โดยผู้ที่เข้าไปได้จะต้องเซ็นสัญญาจ้างก่อน

หมายเหตุ: ผู้ที่จะขึ้นไปยังชั้น 7 เป็นต้นไปจะต้องทำเควสในขั้นตอนที่ 4-9 ทุกคน

Desktop 17-Oct-21 11-45-03 PM-465.png

4.เมื่อขึ้นไปยังชั้น 3 ให้คุยกับ Rund Device (tha_t03 70, 70) เลือก “สำรวจดู” โดยก่อนคุยจะต้องสวมใส่อาวุธเลเวล 4 ก่อนยกเว้นอาชีพ Taekwondo ที่ไม่ต้องใส่อาวุธ เราจะได้รับ Key Red 1 ea

Desktop 17-Oct-21 11-46-55 PM-673.png
Desktop 17-Oct-21 11-47-08 PM-913.png

5. ขึ้นไปยังชั้น 4 แล้วคุยกับ Rund Device (tha_t04 199, 195) เราจะต้องใส่ชุดตัวเลข 3 ตัว โดยแต่ละตัวจะใส่ได้ตั้งแต่เลข 1-9 และต้องไม่ซ้ำกับตัวอื่น เมื่อใส่ไปแล้ว เครื่องจะทำการบอกข้อมูล 2 อย่างคือ มีกี่ตัวเลขที่ถูกต้องและอยู่ถูกตำแหน่ง และ มีกี่ตัวเลขที่ถูกต้องแต่ผิดตำแหน่ง

ผู้เล่นจะสามารถไขชุดตัวเลขได้ไม่เกิน 5 ครั้ง หากใส่ชุดตัวเลขผิดทั้ง 5 ครั้ง เครื่องจะทำการเปลี่ยนชุดตัวเลขใหม่ แต่ถ้าหากใส่ชุดตัวเลขถูกต้อง เราจะได้รับ Key Yellow 1 ea

หมายเหตุ: ผู้เล่นสามารถใช้เว็บไซต์นี้ในการไขชุดตัวเลข

Desktop 17-Oct-21 11-49-58 PM-475.png
Desktop 17-Oct-21 11-59-19 PM-690.png

6.ขึ้นไปยังชั้น 5 แล้วคุยกับ Brilliant Statue (tha_t05 64, 180) เลือก “เอากุญแจใส่เข้าไปในรอยแตก” จากนั้น ให้ใส่คำว่า “Red Key” ตามด้วย “Yellow Key” เราจะได้รับ Key Blue 1 ea

Desktop 18-Oct-21 12-02-33 AM-896.png
Desktop 18-Oct-21 12-05-13 AM-648.png

7.ขึ้นไปยังชั้น 6 แล้วคุยกับ Brilliant Statue (tha_t06 222, 230) เลือก “ใส่กุญแจเข้าไป” และ “สำรวจวงล้อ” จากนั้น จะต้องเคลื่อนย้ายวงล้อทั้ง 5 อัน โดยมีวิธีการ ดังนี้

- วงล้อเล็กอันที่ 1 เลือก “ดันวงล้อเข้าไป”

- วงล้อเล็กอันที่ 2 เลือก “ยกวงล้อขึ้น”

- วงล้อใหญ่อันที่ 1 เลือก “กดวงล้อลง”

- วงล้อใหญ่อันที่ 2 เลือก “กดวงล้อลง”

- วงล้อใหญ่อันที่ 3 เลือก “เลื่อนวงล้อ”

จะได้รับ Key Green 1 ea

Desktop 18-Oct-21 12-06-05 AM-432.png
Desktop 18-Oct-21 12-07-26 AM-730.png

8.เดินลงไปด้านล่างเล็กน้อย แล้วคุยกับ Splendid Sword (tha_t06 202, 180) เลือก “ลองสำรวจดู”, “จับที่ด้าม” และ “เอาดาบใส่เข้าไปในรู” เราจะได้รับ Key Black 1 ea

Desktop 18-Oct-21 12-08-11 AM-297.png
Desktop 18-Oct-21 12-09-07 AM-102.png

9.เมื่อได้ Key ครบทั้ง 5 สีแล้ว ให้ไปที่ตรงกลางของชั้น 6 (tha_t06 119, 116) แล้วเดินเข้าไปในประตู เราจะถูกส่งไปยังชั้น 7 และ Key Black จะถูกเปลี่ยนเป็น Magic Gem Black ในทันที

ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 10 เป็นต้นไปไม่จำเป็นต้องทำทุกคน

หากผู้เล่นหลุดออกจากหอคอยในระหว่างทำเควสต่อจากนี้จะต้องทำการขาย Magic Gem ทั้งหมดแล้วหา Key ใหม่ให้ครบ

สำคัญ: ต้องเตรียมไอเทมที่บอกไว้ข้างต้นเพราะ เอาไว้ใช้ในการเข้าสู่บอส Thanatos

Desktop 18-Oct-21 12-09-57 AM-353.png

10.ให้ขึ้นไปยังชั้น 8 แล้วคุยกับ Shining_Crystal ทั้ง 4 จุด เมื่อคุยในแต่ละจุด Key แต่ละอันจะถูกเปลี่ยนเป็น Magic Gem ตามสีนั้นๆ โดย Shining_Crystal จะถูกสุ่มจาก 16 จุดใน 4 บริเวณ ดังนี้

- พิกัด tha_t08 48, 153 ซ้ายบน

- พิกัด tha_t08 48, 65 ซ้ายล่าง

- พิกัด tha_t08 91, 150 ขวาบน

- พิกัด tha_t08 91, 65 ขวาล่าง

เมื่อได้ Magic Gem ครบทั้ง 5 สีแล้ว ให้เดินไปยังชั้น 12

Desktop-18-Oct-21-12-12-30-AM-581.jpg

11. เมื่อขึ้นไปยังชั้น 12 ให้เราคุยกับรูปปั้นและใส่ Magic Gem แต่ละสีลงไปตามลำดับเพื่อเปิดประตู ดังนี้

1) คุยกับ Gold religion Statue (tha_t12 159, 57) เลือก “ใส่หินสีเหลืองลงไป”

2) คุยกับ Green statue of wise man (tha_t12 154, 20) เลือก “ใส่หินสีเขียวลงไป”

3) คุยกับ Angel statue in the sky (tha_t12 106, 17) เลือก “ใส่หินสีฟ้าลงไป”

4) คุยกับ Knight statue of red blood (tha_t12 98, 57) เลือก “ใส่หินสีแดงลงไป”

5) คุยกับ Devil statue of red darkness (tha_t12 129, 83) เลือก “ใส่หินสีดำลงไป”

หมายเหตุ: หากบอสถูกกำจัดและยังไม่ครบกำหนด 2 ชั่วโมงแล้วทำการใส่ Magic Gem ที่รูปปั้นจะไม่สามารถใส่ได้ โดยจะขึ้นข้อความว่า "รูปปั้นมีแสงสว่างจ้า คุณไม่สามารถมองเห็นได้ชัดและสัมผัสมันได้ เพราะมันสว่างจนร้อน" หากไม่มี Magic Gem ก็จะขึ้นข้อความแบบเดียวกัน

Desktop 18-Oct-21 12-16-52 AM-417.png
Desktop 18-Oct-21 12-17-36 AM-536.png

11.หลังจากทำการสนทนากับ Mark Esha เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เล่นต้องทำการสนทนากับ Alice Esha ต่ออีกครั้ง

Desktop 18-Oct-21 12-19-02 AM-67.png
Desktop 18-Oct-21 12-20-25 AM-329.png
Desktop 18-Oct-21 12-21-09 AM-482.png

12.ไปที่ตรงกลางของชั้น 12 (tha_t12 125, 51) เราจะถึงส่งไปยังชั้นสูงสุดของหอคอย

Desktop 18-Oct-21 12-22-02 AM-978.png

13.เมื่อขึ้นมาที่ชั้นสูงสุดแล้ว ให้ทำการปลดปล่อย Seal memory ทั้ง 4 จุดด้วย Piece Of Memory เมื่อทำการปลดปล่อยแต่ละครั้ง มันจะกลายเป็นมอนสเตอร์และเข้ามาโจมตีเรา ให้เราจัดการมันให้หมด โดยมีวิธีปลดปล่อย ดังนี้

- Odium of Thanatos (thana_boss 81, 77) ใส่คำว่า Fragment of Hatred (ต้องมีไอเทม Piece Of Memory Blue 1 ea)

Desktop 18-Oct-21 12-42-37 AM-868.png

- Despero of Thanatos (thana_boss 63, 171) ใส่คำว่า Fragment of Despair (ต้องมีไอเทม Piece Of Memory Red 1 ea)

Desktop 18-Oct-21 12-43-23 AM-71.png

- Maero of Thanatos (thana_boss 216, 167) ใส่คำว่า Fragment of Misery (ต้องมีไอเทม Piece Of Memory Purple 1 ea)

Desktop 18-Oct-21 12-40-47 AM-18.png

- Dolor of Thanatos (thana_boss 201, 75) ใส่คำว่า Fragment of Agony (ต้องมีไอเทม Piece Of Memory Green 1 ea)

Desktop 18-Oct-21 12-36-58 AM-139.png

14. เมื่อทำการปลดปล่อย Seal memory ครบแล้ว ทุกคนที่อยู่บนชั้นนี้จะถูกส่งไปยังด้านบนสุดของหอคอย และ Thanatos Phantom (Memory of Thanatos) จะปรากฏตัวออกมาโจมตีเรา ให้เราจัดการมันให้หมด (เราจะมีเวลาเตรียมตัวเล็กน้อยก่อนที่บอสจะออกมา)

เมื่อกำจัดบอสได้แล้ว เราจะมีเวลา 30 วินาทีในการเก็บไอเทมที่ได้จากบอสก่อนจะถูกส่งกลับไปที่ตรงกลางของชั้น 12

ผู้เล่นจะต้องรอ 2 ชั่วโมงจึงจะสามารถขึ้นไปยังชั้นสูงสุดและเรียกบอสใหม่ได้อีกครั้ง

Desktop 18-Oct-21 12-44-07 AM-626.png
bottom of page