top of page

ทำไมข้าต้องเตรียมงานเลี้ยงด้วย?

1.ให้ผู้เล่นไปยังพิกัด /navi prt_cas 213/177 เพื่อพบกับ Royal Chef และ Royal Chef จะสั่งให้ผู้เล่นไปที่ห้องครัวเพื่อทำภารกิจ

D16.1_1-768x432.png
D16.1_2-768x432.png

3.Royal Head Chef บอกว่าต้องทำ

D16.1_3-768x432.png

4.ผู้เล่นต้อง

D16.1_3-768x432.png

4.ผู้เล่นต้อง

D16.1_4.1-768x432.png

Muka Juice วัตถุดิบที่ให้รสชาติแบบสดชื่น

D16.1_4.2-768x432.png

Poring Jelly วัตถุดิบที่ให้ความรู้สึกนุ่มนิ่ม

D16.1_4.3-768x432.png

Shining Plant วัตถุดิบที่ให้ความรู้สึกเปล่งประกาย

D16.1_4.4-768x432.png

Majoruros Butter วัตถุดิบที่ให้รสชาติกลมกล่อม

D16.1_5-768x432.png

6.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นไปยืนในตำแหน่งพิกัดที่ /navi prt_cas 313/199

D16.1_6-768x432.png

ผู้เล่นจะได้รับ Honor Token 4

D16.1_8-768x432.png

ผู้เล่นจะได้รับ Honor Token 4

D16.1_9-768x432.png

9.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi prt_cas 111/235 เพื่อพูดคุยกับ Dyu Lian และ Maggi Steen

D16.1_10-768x432.png

10.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นไปทำการสนทนากับ Mark Esha ที่พิกัด /navi prt_cas 82/268

D16.1_12-768x432.png

11.หลังจากทำการสนทนากับ Mark Esha เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เล่นต้องทำการสนทนากับ Alice Esha ต่ออีกครั้ง

bottom of page