top of page

พบปะเผ่าซาฟา Sapha's Visit

เงื่อนไข: Base lv.70 ขึ้นไป
ไอเทมที่ต้องใช้:  Ring of the Ancient Wise King 1 ea (สามารถหาได้จากเควส
แหวนแปลภาษา)
สิ่งที่ได้รับจากการทำเควส:   Light of El Dicastes 1 ea, สามารถเดินทางไป El Dicastes และ Scaraba Hole ชั้น 1 ได้

1. ไปที่ Rune Midgard Allied Forces Post คุยกับ Expedition Guard Ben หรือ Expedition Guard Maha ที่พิกัด /navi mid_camp 222/246 ฟังบทสนทนาจนจบ

Desktop 13-Oct-21 2-57-01 AM-716.png

2. ไปยังเต๊นท์ที่พิกัด /navi mid_camp 214/249 (อยู่ใกล้ๆ NPC ทั้งสอง) คุยกับ Guard Aello /navi mid_campin 93/114

Desktop 12-Oct-21 4-50-52 AM-932.png

3. ขึ้นไปที่ชั้น 2 คุยกับ Soldier ที่หน้าห้องแล้วตอบ ข้าได้รับอนุญาต (หรือเดินเข้าไปเลยก็ได้) จากนั้น คุยกับ Sapha from Manuk [Vyhannus] /navi mid_campin 168/128 ที่อยู่ภายในห้อง (ขั้นตอนนี้ต้องสวม Ring of the Ancient Wise King) ระหว่างนั้นสารวัตร Hibba จะแทรกขึ้นมา เมื่อฟังพวกพูดเรื่องราวต่างๆแล้วให้พูดกับ Hound เขาจะเชิญเราไปยัง El Dicastes และให้ไปพบบางคนที่ Manuk ในขั้นตอนนี้อาจรับเควส คำสั่งลับของโดฮา ตามคำสั่งของ Hibba เพื่อทำเควสต่อเนื่องได้เลย

Desktop 12-Oct-21 4-51-21 AM-43.png
Desktop 12-Oct-21 4-51-38 AM-71.png

4. ไปยัง /navi manuk 309/142 เข้าไปในอาคาร คุยกับ Guard Captain Avalanche /navi man_in01 315/52

Desktop 13-Oct-21 2-58-09 AM-772.png
Desktop 12-Oct-21 4-57-17 AM-991.png

5. คุยกับ Entrance Manager ที่ /navi manuk 321/182 เพื่อผ่านเข้าไปยัง Kamidal Tunnel จากนั้นให้ออกวาปทางขวาล่างสุด

Desktop 13-Oct-21 2-58-36 AM-695.png

6. เมื่อมาถึง Dicastes Field 01 ให้ไปด้านบน Capital City Guard /navi dic_fild01 146/281 จะอนุญาตให้เราเข้าไปในเมือง

Desktop 13-Oct-21 2-59-51 AM-901.png

7. ขึ้นบน 1 แมพจาก El Dicastes เพื่อไปยัง Dicastes Diel (dicastes02) เข้าไปในอาคารที่ /navi dicastes02 120/235

Desktop 12-Oct-21 5-01-15 AM-884.png

8. คุยกับ Adventure Clerk /navi dic_in01 42/264 เพื่อลงทะเบียน จากนั้นเราจะได้รับ Light of El Dicastes 1 ea เป็นอันจบเควส

 

Light of El Dicastes สามารถเพิ่มคุณสมบัติ(ออป)ได้โดยคุยกับ Kareka ใน El Dicastes Factory (/navi dicastes01 96/257) โดยใช้ Exploit Certification of Sapa

Desktop 13-Oct-21 3-00-45 AM-391.png
Desktop 12-Oct-21 5-03-26 AM-110.png
bottom of page