วิธีไป Rudus Dungeon 4

เงื่อนไข: ต้องผ่านเควส 17.1 Illusion ถึงจะสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนได้

เดินทางมาที่เมือง Einbroch

Desktop 08-Nov-21 11-14-39 PM-717.png

เดินทางไปที่ด้านบนของเมืองที่ ตำแหน่ง 157 327

Desktop 08-Nov-21 11-15-10 PM-616.png

เมื่อออกจากเมืองแล้วให้เดินไปด้านขวาของแผนที่ ตำแหน่ง 340 293

Desktop 08-Nov-21 11-15-50 PM-423.png

ให้เดินไปที่ ตำแหน่ง 159 288 และคุยกับ Rebelion Crew

Desktop 08-Nov-21 11-16-21 PM-218.png

จากนั้นเดินไปที่ ตำแหน่ง 200 286 จะเจอกับประตูให้คุยเพื่อข้ามฝั่ง

Desktop 08-Nov-21 11-21-37 PM-389.png

ให้เดินไปที่ ตำแหน่ง 184 258 เพื่อลงไป ชั้นที่ 2

Desktop 08-Nov-21 11-21-51 PM-915.png

เมื่อลงมา ชั้นที่ 2 แล้วให้เดินไปที่ด้านขวาของแผนที่ ตำแหน่ง 355 206 เพื่อลงไป ชั้นที่ 3

Desktop 08-Nov-21 11-23-54 PM-119.png

เมื่อลงมาถึง ชั้นที่ 3 ให้เดินมาที่ ตำแหน่ง 377 42 จะเจอ NPC ที่สามารถพาไป ชั้นที่ 4

Desktop 08-Nov-21 11-25-12 PM-290.png

ถึงแล้ว Rudus Dungeon 4

Desktop 08-Nov-21 11-25-25 PM-726.png