วิธีเดินทาง

สามารถเดินไปที่ NPC Warper เพื่อเข้าสู่ Regenschirm Laboratory

Warp1.png
Warp2.png

Reform Materials

1.png
2.png
3.png
 

Thanos Equipment

1.png
2.png
 

Vivatus Equipment

2.png
3.png
4.png
5.png
1.png
 

Patent-LT Equipment

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
 

Etc Equipment

1.png