วิธีไป Odin Past Dungeon

ให้เดินทางไปที่เมือง Hugel

Desktop 08-Nov-21 10-36-23 PM-351.png

ให้เดินทางไปที่ด้านขวาของแผนที่ไปที่ท่าเรือ ตำแหน่ง 206 109

Desktop 08-Nov-21 10-36-47 PM-894.png

เมื่อมาถึงแล้วให้เดินไปทางด้านขวาของแผนที่ ตำแหน่ง 374 182

Desktop 08-Nov-21 10-38-19 PM-514.png

จากนั้นให้เดินทางไปที่ด้านบนของแผนที่ ตำแหน่ง 154 345

Desktop 08-Nov-21 10-38-51 PM-877.png

จากนั้นให้เดินมาที่ ตำแหน่ง 280 235 จะเจอทางเข้า Odin Past

Desktop 08-Nov-21 10-40-04 PM-156.png

ถึงแล้ว Odin past

Desktop 08-Nov-21 10-40-14 PM-862.png