วิธีไป Niflheim Dungeon

ให้เดินทางมาที่เมือง Comodo

Desktop 08-Nov-21 10-58-55 PM-397.png

ให้คุยกับ Kafa และเลือก Use Teleport Service

Desktop 08-Nov-21 10-59-07 PM-842.png

และเลือกไปที่เมือง Umbala โดยต้องจ่าย 1,800 z

Desktop 08-Nov-21 10-59-12 PM-423.png

จากนั้นก็จะมาอยู่ที่เมือง Umbala

Desktop 08-Nov-21 10-59-28 PM-689.png

ให้เดินทางไปที่ด้านบนของแผนที่ ตำแหน่ง 111 283

Desktop 08-Nov-21 11-00-06 PM-992.png

เมื่อเข้ามาแล้วให้เดินไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอทางแยก

Desktop 08-Nov-21 11-01-35 PM-686.png

เมื่อถึงทางแยกทางแรก ให้เลือกเดินไปทางด้านบน

Desktop 08-Nov-21 11-02-12 PM-604.png

เมื่อถึงทางแยกที่สอง ให้เลือกเดินไปทางด้านล่าง

Desktop 08-Nov-21 11-02-29 PM-922.png

จะมีทางแยกอีกหลังจากที่เดินมานิดนึง ให้เลือกเดินทางตรงกลาง

Desktop 08-Nov-21 11-02-53 PM-175.png

เมื่อมาถึงสุดทางจะมีทางต่อให้ไปที่ต่อไป

Desktop 08-Nov-21 11-03-05 PM-905.png

จากนั้นให้เดินตามทางเรื่อยๆ จนถึงทางออก

Desktop 08-Nov-21 11-03-18 PM-658.png
Desktop 08-Nov-21 11-03-33 PM-906.png

เมื่อออกมาแล้วให้เดินทางไปมุมขวาบนของแผนที่ ตำแหน่ง 339 324

Desktop 08-Nov-21 11-04-54 PM-259.png

จากนั้นให้เดินไปที่ด้านขวาของแผนที่ ตำแหน่ง 375 235

Desktop 08-Nov-21 11-05-38 PM-331.png

จากนั้นให้เดินมาที่ ตำแหน่ง 162 99 จะเจอกับ NPC ที่จะพาไปที่ Niflheim Dungeon

Desktop 08-Nov-21 11-06-56 PM-79.png

Niflheim Dungeon ชั้น ที่ 1

Desktop 08-Nov-21 11-07-08 PM-599.png
Desktop 08-Nov-21 11-07-29 PM-300.png

Niflheim Dungeon ชั้น ที่ 2

Desktop 08-Nov-21 11-08-50 PM-821.png
Desktop 08-Nov-21 11-09-08 PM-541.png