เมื่อสร้างตัวละครมา ผู้เล่นจะได้รับไอเท็ม Support เรื่มต้น

Temporal Transcendent Shadow

Leveling Box[1] กล่องจะเปิดได้ตอนเลเวล 1 เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ

Metal Weapon Exchange Ticket สามารถแลกได้ NPC "แลกของเริ่มต้น" พิกัด izlude( 117 , 159 )

Leveling Box[50] จะเปิดกล่องได้ตอนเลเวล 50 เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ

หมายเหตุ : Metal Refining Ticket เมื่อจะใช้จะสามารถนำอาวุธ Metal Weapon มาอัพเกรด +7

Leveling Box[90] จะเปิดกล่องได้ตอนเลเวล 90 เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ

Leveling Box[100] จะเปิดกล่องได้ตอนเลเวล 100 เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ

หมายเหตุ : Booster Weapon Voucher และ Booster Armor Voucher สามารถแลกได้ NPC "แลกของเริ่มต้น"

หัวข้อ [Booster Weapon] พิกัด izlude( 117 , 159 )

Booster Armor Upgrade Package เมื่อกดใช้งาน จะสามารถอัพเกรด

Booster Armor , Manteau, Shoes Booster Weapon Phase 3 Upgrade เมื่อกดใช้งาน จะสามารถอัพเกรด Booster Weapon +13

 

แนะนำสถานที่เก็บเลเวล

Lv2.png
Lv3.png
Lv4.png
Lv5.png
Lv6.png
Lv7.png
Lv8.png
Lv9.png
Lv10.png
Lv11.png
Lv12.png
Lv13.png
Lv14.png
Lv15.png
Lv16.png
Lv17.png
Lv18.png