วิธีการเดินทางไปยัง Mora Village

Mora Village เป็นเมืองที่เราสามารถใช้งาน Mora Coin และทำเควสเพื่อหา Mora Coin เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นไอเทม หรือ ใช้ในการเสริมออฟชั่นให้กับของสวมใส่เราได้ โดยวิธีการเดินทางมายังเมืองนี้ สามารถทำได้ดังนี้

เข้าไปยัง Eden Group และ เข้าไปคุยกับ NPC โดยจะต้องคุยไปสักพัก NPC จะให้เราพิมข้อความ ให้พิมอะไรก็ได้ลงไป

Desktop 03-Nov-21 6-44-22 PM-159.png

โดยจะต้องคุยไปสักพัก NPC จะให้เราพิมข้อความ ให้พิมอะไรก็ได้ลงไป เสร็จแล้วจะพาวาร์ปมาแผนที่ด้านขวาของ Morocc ให้เดินไปทางด้านขวาสุดจะพบ NPC แมวให้คุบกับเขาและเขาจะพาไปยังแผนที่ต่อไป

Desktop 03-Nov-21 6-48-03 PM-379.png

หลังจากนั้นให้เดินขึ้นไปทางดานบนของแผนที่และคุยกับ NPC แมวเขาจะพาเราไปยังแผนที่ต่อไป

Desktop 03-Nov-21 6-48-40 PM-364.png

เมื่อมาถึงในเมืองใหม่แล้วในเดินทางลงมาด้านล่างของแผนที่เล็กน้อยจะมี NPC ให้เราต้องคุยอีกครั้ง

Desktop 03-Nov-21 6-49-11 PM-315.png

และให้เราเลือกเสียเงิน 10,000 zeny NPC จะพาเราไปยังแผนที่ต่อไป

Desktop 03-Nov-21 6-49-57 PM-842.png

เมื่อวาร์ปมาแล้วจะพบกับ NPC ให้เราคุยกับ NPC แล้วเลือกเสียเงินอีก 55,000 zeny เพื่อไป Mora Coin

Desktop 03-Nov-21 6-50-33 PM-769.png

เมื่อมาถึงให้เราคุยกับหลุมบริเวณใกล้ๆ NPC ก็จะสามารถเดินทางมายัง Mora Village ได้

Desktop 03-Nov-21 6-51-10 PM-823.png

ภายในเมือง Mora Village จะมีเควสให้เราสามารถทำและได้รับ Mora Coin ได้รวมไปถึง NPC ที่สามารถใช้งาน Mora Coin ในด้านต่างๆ

Desktop 03-Nov-21 6-51-47 PM-535.png