top of page

วิธีไปเกาะแมว Malangdo

โดยการคุยกับ NPC แมวที่เมือง Izlude เลือก คุยกับแมว แล้วจ่ายเงิน 1,000z

Desktop 04-Nov-21 3-06-13 PM-753.png
Desktop 04-Nov-21 3-06-25 PM-256.png
Desktop 04-Nov-21 3-06-34 PM-714.png
Desktop 04-Nov-21 3-06-47 PM-857.png
bottom of page