วิธีไป Magma Dungeon 3

เริ่มต้นที่เมือง Yuno

Desktop 08-Nov-21 10-31-42 PM-574.png

ให้เดินทางไปที่ด้านล่างของเมือง ตำแหน่ง 158 19

Desktop 08-Nov-21 10-31-58 PM-218.png

เมื่อออกจากเมืองแล้วให้เดินทางไปทางด้านขวาของแผนที่ ตำแหน่ง 371 149

Desktop 08-Nov-21 10-32-29 PM-708.png

ให้เดินทางไปที่ ตำแหน่ง 37 140 และจะเจอทางเข้าถ้ำ

Desktop 08-Nov-21 10-33-36 PM-257.png

เมื่อเข้ามาที่ถ้ำแล้วให้เดินไปที่ด้านขวาบนของแผนที่ ตำแหน่ง 239 239

Desktop 08-Nov-21 10-34-14 PM-97.png

เมื่อเข้าสู่ ชั้นที่ 2 แล้วให้เดินไปที่ด้านขวาของแผนที่ ตำแหน่ง 243 68 จะพบกับทางเข้า ชั้นที่ 3

Desktop 08-Nov-21 10-34-41 PM-368.png

ถึงแล้ว Magma Dungeon 3

Desktop 08-Nov-21 10-34-57 PM-142.png