กิจกรรม เมื่อเวลถึงรับรางวัลได้เลย!

Lv-1.png

Lv.1

 

Novice Potion [11567] 500 ชิ้น
 

Novice Fly Wing [12323] 200 ชิ้น
 

Novice Butterfly Wing [12324] 30 ชิ้น
 

Metal Weapon Exchange Ticket [25820] 1 ชิ้น

Lv-50.png

Lv.50

Novice Potion [11567] 100 ชิ้น


Orange Potion [11569] 30 ชิ้น


Novice Fly Wing [12323] 100 ชิ้น


Time Keeper Hat [5544] 1 ชิ้น


Metal Refining Ticket [9523] 1 ชิ้น


Battle Manual and Bubble Gum [22979] 1 ชิ้น


Dungeon Teleport Scroll [14527] 2 ชิ้น

Lv90.png

Lv.90

Light White Potion [11501] 100 ชิ้น


Battle Manual and Bubble Gum [22979] 2 ชิ้น


Small Mana Potion [23012] 3 ชิ้น


Novice Fly Wing [12323] 100 ชิ้น


Time Keeper Ring [28511] 1 ชิ้น


Job Battle Manual [14592] 1 ชิ้น


Dungeon Teleport Scroll [14527] 2 ชิ้น

Lv-120.png

Lv.120

 

Red Booster [12796] 3 ชิ้น
 

Small Life Potion [14534] 10 ชิ้น
 

Small Mana Potion [23012] 10 ชิ้น
 

Battle Manual and Bubble Gum [22979] 2 ชิ้น
 

Almighty [12883] 3 ชิ้น
 

Dungeon Teleport Scroll [14527] 5 ชิ้น
 

Job Battle Manual [14592] 1 ชิ้น

Lv-150.png

Lv.150

 

Red Booster [12796] 2 ชิ้น
 

ASPD Enhanced Potion [12684] 2 ชิ้น
 

Small Life Potion [14534] 5 ชิ้น
 

Small Mana Potion [23012] 5 ชิ้น
 

Battle Manual and Bubble Gum [22979] 2 ชิ้น
 

Almighty [12883] 3 ชิ้น
 

Briliant Protection Scroll [23307] 3 ชิ้น
 

Job Battle Manual [14592] 1 ชิ้น

Lv-175.png

Lv.175

 

Red Booster [12796] 3 ชิ้น
 

ASPD Enhanced Potion [12684] 3 ชิ้น
 

Small Life Potion [14534] 5 ชิ้น
 

Small Mana Potion [23012] 5 ชิ้น
 

Battle Manual and Bubble Gum [22979] 2 ชิ้น
 

Almighty [12883] 3 ชิ้น
 

Briliant Protection Scroll [23307] 3 ชิ้น

Lv-200.png

Lv.200

 

Red Booster [12796] 3 ชิ้น
 

ASPD Enhanced Potion [12684] 3 ชิ้น
 

Small Life Potion [14534] 10 ชิ้น
 

Small Mana Potion [23012] 10 ชิ้น
 

Bubble Gum [12210] 5 ชิ้น
 

Almighty [12883] 3 ชิ้น
 

Briliant Protection Scroll [23307] 3 ชิ้น
 

Wing Of Fly 3Day Box [17251] 1 ชิ้น
 

1 Cash Coin [41003] 500 ชิ้น