วิธีไป Einbroch Dungeon 3

ให้เดินทางมาที่เมือง Einbech

Desktop 08-Nov-21 10-40-42 PM-698.png

จากนั้นให้เดินไปที่ด้านบนของแผนที่ ตำแหน่ง 138 247

Desktop 08-Nov-21 10-42-10 PM-88.png

เดินทางไปที่ด้านขวาบนของแผนที่ ตำแหน่ง 261 262

Desktop 08-Nov-21 10-43-14 PM-172.png

จากนั้นเดินไปที่ ตำแหน่ง 22 251 และ จะพบทางเข้าไปที่ Einbech Dungeon 3

Desktop 08-Nov-21 10-43-39 PM-192.png

ถึงแล้ว Einbech Dungeon 3

Desktop 08-Nov-21 10-43-58 PM-540.png