top of page

เควสงานภาคสนาม Department Quest

เงื่อนไข: Base lv.80-100 ขึ้นไป(ขึ้นอยู่กับ NPC) และต้องผ่านเควส Sapha's Visit ก่อน
ไอเทมที่ต้องใช้:   Ring of the Ancient Wise King 1 ea (สามารถหาได้จากเควส
แหวนแปลภาษา)
สิ่งที่ได้รับจากการทำเควส:  Exploit Certification of Sapa
ระยะเวลาเริ่มครั้งใหม่: 23 ชั่วโมง (สามารถทำซ้ำได้)

- เควสนี้แบ่ง NPC เป็น 2 ชุดคือ NPC มอบหมายงาน ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณรอบๆรูปปั้นในเมือง El Dicastes แล้วนำไปส่งให้กับ NPC ตรวจสอบงาน ที่อยู่ใน Dicastes Diel ชั้น 1 มีทั้งหมด 6 เควส


- NPC จะมอบหมายให้เรากำจัด Monster หรือรวบรวมไอเทมตามจำนวนที่กำหนด เมื่อทำสำเร็จจะได้รับ Exploit Certification of Sapa 1 ea และ Base EXP ส่วนหนึ่ง


- หากทำไม่สำเร็จภายใน 23 ช.ม. เควสจะถูกลบ ต้องมารับเควสใหม่

Desktop 13-Oct-21 3-03-50 AM-120.png
Desktop 12-Oct-21 6-04-20 AM-9.png

Kalipo พิกัด 175, 217


ผู้ตรวจสอบ: Hunting Dept. 2 Manager


เลเวลที่ต้องการ: 100


ประเภทของเควส: กำจัด Monster*

01.png

Laponte พิกัด 187, 230


ผู้ตรวจสอบ: Hunting Dept. 1 Manager


เลเวลที่ต้องการ: 95


ประเภทของเควส: กำจัด Monster*

02.png

Pura พิกัด 208, 230


ผู้ตรวจสอบ: Supply Dept. 1 Manager


เลเวลที่ต้องการ: 80


ประเภทของเควส: รวบรวมไอเทม*

03.png

Tragis พิกัด 225, 211


ผู้ตรวจสอบ: Supply Dept. 2 Manager


เลเวลที่ต้องการ: 80


ประเภทของเควส: รวบรวมไอเทม*

04.png

Calyon พิกัด 223, 190


ผู้ตรวจสอบ: Transport Dept. 1 Manager


เลเวลที่ต้องการ: 80


ประเภทของเควส: รวบรวมไอเทม*

05.png

Moltuka พิกัด 211, 178


ผู้ตรวจสอบ: Transport Dept. 2 Manager


เลเวลที่ต้องการ: 80


ประเภทของเควส: รวบรวมไอเทม*

06.png

ในการคุยแต่ละครั้งจะสุ่ม Monster หรือไอเทม เพียง 1 ชนิดเท่านั้น (กด Alt+U เพื่อตรวจสอบ) 

bottom of page