top of page

Curse of Gaebolg อีกหนึ่งเควสทางผ่านสู่ Nameless Island

เงื่อนไข : ต้องเลเวล Base Lv. 80 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Rachel Sanctuary Quest

 

ไอเทมที่ต้องใช้ : Green Potion 1 ea, Yellow Gemstone 1 ea

 

ให้เราเดินทางไปใกล้ๆ Busy Boy (prontera 248, 212) ในเมือง Prontera จะมีข้อความขึ้นมาให้คุยกับเขาแล้วเลือก “ช่วยเก็บหนังสือ” เราจะได้รับการไหว้วาน ให้ไปยัง Juno เพื่อส่งหนังสือ

Desktop 25-Nov-21 10-01-50 PM-333.png
Desktop 25-Nov-21 10-02-04 PM-215.png
Desktop 25-Nov-21 10-02-12 PM-234.png

ให้เราเดินทางมายังเมือง Juno และไปยัง Historian (yuno 311, 195)

Desktop 25-Nov-21 10-02-42 PM-593.png
Desktop 25-Nov-21 10-03-10 PM-272.png

คุยกับเขาแล้วเขาจะให้เราไปทภารกิจต่อไป นั่นก็คือไปหา Historian, Rodafrian ที่เมือง Morocc โดยให้เรามายังบ้านในเมือง แล้วขึ้นไปบนชั้น 2 ห้องซ้ายสุดก็จะพบเธอ

Desktop 25-Nov-21 10-03-42 PM-135.png
Desktop 25-Nov-21 10-03-51 PM-193.png
Desktop 25-Nov-21 10-04-01 PM-270.png
Desktop 25-Nov-21 10-04-23 PM-798.png

ให้คุยกับเธอแล้วเขาจะให้เราพิมข้อมูลลงไป ใส่อะไรไปก็ได้ จากนั้นเขาจะให้เราไปหา Historian, Mondo ที่ Geffen ทางเหนือ

Desktop 25-Nov-21 10-04-39 PM-595.png

โดยให้เราเดินทางไปยังแผนที่โดยการซื้อวาร์ปจาก Kafra ไปที่เหมือง แล้ว เข้าวาร์ปซ้ายมือของแผนที่เหมือง

Desktop 25-Nov-21 10-05-35 PM-962.png

เมื่อมาถึง Historian ให้คุยกับเขา เขาจะให้เราพิมข้อมความลงไปซึ่งเราต้องพิมทั้งหมด 4 ครั้งให้ถูกต้องทั้งหมด ตามนี้

The great serpent swallowed the sea.

The eagle of the rainbow swallowed the serpent.

Then the eagle built its nest. A nest upon the swallowed sea.

Desktop 25-Nov-21 10-06-40 PM-258.png
Desktop 25-Nov-21 10-07-04 PM-105.png
Desktop 25-Nov-21 10-07-14 PM-327.png
Desktop 25-Nov-21 10-07-23 PM-459.png

ถ้าทำสำเร็จเขาจะให้เราเดินทางไปบริเวณมุมขวาบนของแผนที่เพื่อตามหาที่มาของข้อความนี้

Desktop 25-Nov-21 10-07-46 PM-80.png

ให้เราคุยกับ Dazed Boy ก่อนหลังจากนั้นให้คุยกับ Exhausted-Looking Woman ที่อยู่ข้างกัน

Desktop 25-Nov-21 10-08-03 PM-156.png
Desktop 25-Nov-21 10-08-34 PM-121.png

เสร็จแล้วเราจะได้รับไอเทมเควสมา และให้เราเดินทางไปยังโบสถ์ในเมือง Prontera

Desktop 25-Nov-21 10-08-42 PM-626.png

เมื่อมาถึงแล้วให้เราเดินเข้าไปด้านในสุดของโบสถ์และเข้าวาร์ปทางขวา เพื่อพบกับ Father Bamph

Desktop 25-Nov-21 10-09-07 PM-983.png
Desktop 25-Nov-21 10-09-24 PM-568.png

ให้คุยกับเขาแล้วเขาจะให้เรากลับไปหา Exhausted-Looking Woman อีกครั้ง

Desktop 25-Nov-21 10-09-33 PM-571.png

ให้เรากลับไปหา Exhausted-Looking Woman คุยกับเธอ เธอจะให้เรากลับมาหาหลวงพ่อที่ Protera อีกครั้ง

Desktop 25-Nov-21 10-10-07 PM-513.png

ให้เรากลับมาหาหลวงพ่ออีกครั้ง แล้วเขาจะให้เราเข้าไปยังห้องลับทางตู้หนังสือ

Desktop 25-Nov-21 10-10-33 PM-738.png
Desktop 25-Nov-21 10-10-46 PM-92.png

เมื่อเข้าไปแล้วให้สำรวจศพทั้ง 3 โดยเรียงจากศพซ้ายไปขวา เมื่อครบแล้วจะมีให้เลือกวินิจฉัยศพ ให้เราตอบ “ยาพิษ”

Desktop 25-Nov-21 10-10-58 PM-500.png
Desktop 25-Nov-21 10-11-33 PM-162.png

หลังจากนั้นให้ออกมาคุยกับหลวงพ่อด้านในอีกครั้ง และ เขาจะให้เราไปยัง Assasin Guild

Desktop 25-Nov-21 10-11-49 PM-195.png

ให้เราเดินทางไปยัง Assassin Guildsman

Desktop 25-Nov-21 10-12-16 PM-751.png

เขาจะให้เราไปหา Marjana ต่อที่ในเมือง Morocc บริเวณซ้ายของทางเมือง

Desktop 25-Nov-21 10-12-46 PM-291.png

ให้เข้าวาร์ปไปด้านในเรื่อยๆจนพบกับ Marjana เราจะมีเวลาอู่ในห้องนั้นเพียง 4 นาที ให้คุยกับเธอ เธอจะบอกเกี่ยวกับวิธีการจัดการพิษ

Desktop 25-Nov-21 10-14-13 PM-935.png

จากนั้นให้ออกจากบ้านหลังนี้ โดยให้เดินออกมาเอง ห้ามใช้วิง หรือ วาร์ปต่างๆ เด็ดขาด เมื่อเดินออกมาแล้วจะมีข้อความเด้งขึ้นมา

ให้เราเลือก ข้อ 2

Desktop 25-Nov-21 10-14-46 PM-562.png
Desktop 25-Nov-21 10-15-02 PM-954.png

หลังจากนั้นให้กลับไปรายงานที่โบสถ์ในเมือง Prontera อีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการกับพิษ ซึ่งเราต้องมีไอเทม Green Potion

และ Yellow Gemstone ติดตัวมาด้วยและเข้าไปหา ศพผ่านทางตู้หนังสืออีกครั้ง

Desktop 25-Nov-21 10-15-19 PM-632.png
Desktop 25-Nov-21 10-15-49 PM-104.png

เมื่อเข้าไปแล้วให้เราคุยกับศพทั้ง 3 โดยคราวนี้ให้คุยจาก ขวาไปซ้าย เมื่อครบทั้ง 3 แล้วให้คุยกับหลวงพ่อ

Desktop 25-Nov-21 10-15-58 PM-599.png
Desktop 25-Nov-21 10-17-06 PM-62.png
Desktop 25-Nov-21 10-18-03 PM-283.png

หลังจากนั้นให้ออกมาจากห้องและรายงานให้กับหลวงพ่ออีกครั้ง เขาจะให้เราไปหา Exhausted-Looking Woman

Desktop 25-Nov-21 10-18-25 PM-904.png

เสร็จแล้วให้เรากลับไปหา Historian ที่เมือง Morocc

Desktop 25-Nov-21 10-18-44 PM-940.png
Desktop 25-Nov-21 10-19-07 PM-474.png

จากนั้นสุดท้ายให้ไปรายงานหลวงพ่อที่โบสถ์ Prontera อีกครั้งเป็นอันจบเควสนี้เรียบร้อย

Desktop 25-Nov-21 10-19-25 PM-991.png
bottom of page