top of page

สองเผ่าพันธุ์ Two Tribes

เงื่อนไข: Base lv.70 ขึ้นไป ต้องผ่านเควส แหวนแปลภาษา และใส่ Ring of the Wise King ขณะทำเควส
ไอเทมที่ต้องใช้:  Yggdrasilberry 6 ea (หาได้ระหว่างการทำเควส)

ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ: Base EXP 120,000 / Job EXP 10,000
ไอเทมที่ได้รับ: Manuk Coins 15 ea, Splendide Coin 25 ea 
สิ่งที่ได้รับจากการทำเควส: สามารถเข้าไปยัง Nidhoggur's Dungeon ได้

1. ไปยัง Splendide (ซ้ายจาก mid_camp 2 แมพ) เข้าไปในบ้านที่พิกัด 228, 161

Desktop 13-Oct-21 4-05-54 AM-928.png

2. คุยกับ Splendide Guard[Arc] เลือกช่วยเหลือเขา คุยอีกครั้งเขาจะให้เราตามสืบเรื่องราวบางอย่าง (เควสนี้อยากให้อ่านเนื้อเรื่องกันนะ)

Desktop 13-Oct-21 4-06-20 AM-903.png

3. ให้สำรวจร่องรอยที่ Splendide Field 02 ตามลำดับต่อไปนี้

 

(1) /navi spl_fild02 42/214

Desktop 13-Oct-21 4-07-40 AM-984.png

(2) /navi spl_fild02 120/104

Desktop 13-Oct-21 4-08-30 AM-708.png

(3) /navi spl_fild02 327/191

Desktop 13-Oct-21 4-08-54 AM-822.png

(4) /navi spl_fild02 326/323

Desktop 13-Oct-21 4-09-12 AM-776.png

4.ขึ้นไปด้านบนแมพหนึ่ง ไปยังพิกัด

Desktop 13-Oct-21 4-10-05 AM-398.png

(5) /navi spl_fild01 339/109

Desktop 13-Oct-21 4-10-47 AM-206.png

จากนั้นเข้าไปยัง (6)Niddhoggur's Dungeon จะมีกล่องข้อความขึ้นมา เลือก ตามรอยไป หากต้องการแค่เข้าดันทำถึงขั้นตอนนี้ก็พอ

Desktop 13-Oct-21 4-11-09 AM-632.png

5. สำรวจ Petrified Sapha บริเวณด้านซ้ายบน /navi nyd_dun01 55/221

Desktop 13-Oct-21 4-12-25 AM-980.png

เมื่อจะออกจากดันให้ไปยังด้านบนเล็กน้อย สำรวจ Trunk of a Tree /navi nyd_dun01 62/230 เลือก ปีนขึ้นไป

Desktop 13-Oct-21 4-13-36 AM-634.png

6. กลับไปคุยกับ Arc คุยสองครั้งเขาจะให้เราไปตาม Terra กลับมา

Desktop 13-Oct-21 4-06-20 AM-903.png

7. กลับไป Nidhoggur's Dungeon เพื่อสำรวจร่าง Petrified Sapha อีกครั้ง

Desktop 13-Oct-21 4-18-10 AM-539.png

8. ไปยัง Manuk คุยกับ Villager บริเวณพิกัด /navi manuk 279/177

Desktop 13-Oct-21 4-20-11 AM-110.png

9. เข้าไปยังอาคารที่พิกัด /navi manuk 251/109

Desktop 13-Oct-21 4-20-46 AM-467.png

คุยกับ Snorren สองครั้ง เขาจะให้เรากลับไปหา Arc

Desktop 13-Oct-21 4-21-34 AM-599.png

10. กลับไปคุยกับ Arc เขาจะมอบ Yggdrasilberry มาให้เรา 3 ea เราต้องไปหาเพิ่มบริเวณใกล้ๆรากต้นไม้ยักษ์

Desktop 13-Oct-21 4-23-35 AM-665.png

11. เก็บ Yggdrasilberry จากตำแหน่งต่อไปนี้ ตามลำดับ

(1) /navi spl_fild01 354/44

Desktop 13-Oct-21 4-24-16 AM-700.png

(2) /navi spl_fild01 308/79

Desktop 13-Oct-21 4-24-53 AM-915.png

(3) /navi spl_fild01 325/28

Desktop 13-Oct-21 4-25-31 AM-172.png

12. นำ Yggdrasilberry ไปให้ Snorren ระวัง หากมีดอกเหลืองในช่องเก็บของมากกว่า 6 ea จะโดนยึดไปทั้งหมด

Desktop 13-Oct-21 4-27-50 AM-386.png

13. เข้าไปยังห้องที่อยู่ข้างหลัง Snorren ตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้ว คุยกับ Snorren (ในห้อง) จากนั้นคุยกับ Captured Laphine และอธิบายให้ Luik ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น

Desktop 13-Oct-21 4-28-16 AM-535.png
Desktop 13-Oct-21 4-28-45 AM-571.png
Desktop 13-Oct-21 4-28-25 AM-633.png

14. กลับไปยังร่างของ Petrified Sapha หยิบ ผ้าคลุม และ ชิ้นส่วนของ Bradium กลับมา

Desktop 13-Oct-21 4-30-56 AM-182.png
Desktop 13-Oct-21 4-31-02 AM-821.png

15. กลับไปคุยกับ Snorren จากนั้นพวกเขาจะให้เรานำทางไปยังถ้ำ

Desktop 13-Oct-21 4-32-04 AM-190.png

16. ไปยัง Nidhoggur's Dungeon สำรวจ Petrified Sapha อีกครั้ง

Desktop 13-Oct-21 4-33-15 AM-418.png

17. กลับมาคุยกับ Snorren ที่ Manuk อีกครั้ง จะได้รับ Manuk Coin 15 ea

Desktop 13-Oct-21 4-34-06 AM-941.png

8. กลับไปคุยกับ Arc เขาจะให้เราไปพบที่บ้าน(Yai)ของTerra ซึ่งอยู่พิกัด /navi splendide 284/141

Desktop 13-Oct-21 4-35-01 AM-941.png
Desktop 13-Oct-21 4-35-30 AM-825.png

เข้าไปคุยกับ Terra จะได้รับ Splendide Coin 25 ea และ EXP เป็นอันจบเควส

Desktop 13-Oct-21 4-36-02 AM-504.png
bottom of page