top of page
แหล่งฟาร์มเงิน

แหล่งฟาร์มเงิน

ทางทีมงานขอแนะนำแหล่งฟาร์มเงินยอดฮิต 3อันดับได้แก่

 

1. Magma Dungeon F2

 

2. Moscovia Dungeon F3

 

3. Bifrost Tower F1,F2

Costume หาจากไหน ?

Costume หาจากไหน ?

Costume หาได้จากการเดินทางไปเกาะแมว แล้วสุ่มที่ตู้สุ่มCostume ของที่ต้องนำมาสุ่มคือ Zeny จำนวน 2M พิกัดตำแหน่ง NPC (mal_in01 20,125 )

Costume ที่ไม่ใช้งานสามารถนำไปย่อยเป็นแต้มในการแลกกล่องสุ่มหินอาชีพได้ พิกัดตำแหน่ง NPC (mal_in01 62,117 )

3.png

คำสั่งภายในเซิฟเวอร์

คำสั่งที่ผู้เล่นสามารถใช้งานได้

 

1. @load คำสั่งวาปกลับจุดเซฟ

 

2. @time ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์

 

3. @mi / @mobinfo ตรวจสอบ Monster

 

4. @at ตั้งร้านค้าออฟไลน์ (24ชั่วโมง)

 

5. #itemlist : ตรวจสอบ Item ผู้เล่น

 

6. #stats : ตรวจสอบ Status ผู้เล่น

 

7. #cartlist : ตรวจสอบ Item ในรถเข็น ผู้เล่น

 

8. #storagelist : ตรวจสอบ Kafra ผู้เล่น

คำสั่งภายในเซิฟเวอร์

Status Class 4 คืออะไร

เมื่อผู้เล่นเปลี่ยนตัวละครถึง Class 4 จะมี Status Class 4 ให้อัพStatus

คุณสมบัติของค่าStatusต่างๆมีความหมายดังนี้

Status Class 4 คืออะไร
bottom of page