top of page

Cautious Village Quest

เดินทางมายังเมือง Port Malaya โดยขึ้นเรือจาก Alberta ที่ NPC Optamara Crew เสียค่าเดินทาง 10,000 zeny

Desktop 13-Oct-21 3-06-04 AM-201.png
Desktop 11-Oct-21 8-34-56 PM-204.png

เมื่อมาถึงเมือง Port Malaya ให้ขึ้นมาด้านบนเพียงเล็กน้อยเพื่อคุยกับ NPC Rodel the Guard

Desktop 13-Oct-21 3-06-27 AM-795.png

และเขาจะให้เราไปคุยกับ NPC Leader Phong the Mumbaki (จะมีจุดสีฟ้าตรง minimap ให้ดู) ให้ทำการคุยกับเขา พิกัด 185, 357

Desktop 13-Oct-21 3-06-54 AM-498.png
Desktop 11-Oct-21 8-38-00 PM-550.png
Desktop 11-Oct-21 8-38-08 PM-975.png

หลังจากนั้นให้มาคุยกับ NPC Old Man Nardo ที่อยู่ใกล้ๆ พิกัด 183, 353

Desktop 13-Oct-21 3-07-11 AM-587.png

เมื่อคุยเสร็จให้มาคุยกับ NPC Collection Dealer Woeon บริเวณด้านขวาของเมือง พิกัด 293, 171

Desktop 13-Oct-21 3-07-58 AM-681.png

เสร็จแล้วให้เดินมาคุยกับ NPC Pedro the Sailor บริเวณด้านล่างของเมือง พิกัด 324, 68

Desktop 13-Oct-21 3-07-38 AM-314.png
Desktop 11-Oct-21 8-40-51 PM-440.png

ต่อมาให้เดินทางไปคุยกับ NPC Blacksmith Pandoi บริเวณด้านซ้ายของเมือง พิกัด 121, 217

Desktop 13-Oct-21 3-08-27 AM-33.png

และสุดท้ายให้เดินทางมาคุยกับ Talah และ Romel บริเวณกลางเมือง พิกัด 211, 267

Desktop 13-Oct-21 3-08-47 AM-720.png

เสร็จแล้วเราจะได้เควสให้กลับมาคุยกับ NPC Phong the Mumbaki ตอนแรกที่เรารับเควสมา

Desktop 11-Oct-21 8-44-01 PM-545.png
Desktop 11-Oct-21 8-44-27 PM-886.png

เมื่อกลับมารายงานเรื่องราวกับเขาแล้ว เขาจะให้เรานำไอเทม  Holy Water และ Blue Gemstones กลับไปให้ NPC ทั้ง 6 ที่เราเคยคุยมาก่อนหน้านี้

Desktop 11-Oct-21 8-45-26 PM-451.png
Desktop 11-Oct-21 8-45-50 PM-511.png

ให้เรากลับไปคุยกับ NPC ทั้ง 6 พร้อมไอเทม Holy Water และ Blue Gemstones อย่างละ 1 อันต่อ 1 NPC เท่ากับว่าต้องมีอย่างละ 6 อัน

Desktop 11-Oct-21 8-49-13 PM-271.png
Desktop 11-Oct-21 8-50-48 PM-905.png
Desktop 11-Oct-21 8-52-16 PM-425.png
Desktop 11-Oct-21 8-53-39 PM-38.png
Desktop 11-Oct-21 8-54-39 PM-832.png
Desktop 11-Oct-21 8-54-52 PM-784.png

เสร็จแล้วให้กลับมาคุยกับ NPC Phong the Mumbaki อีกครั้งเพียงเท่านี้ก็จะได้รับ EXP และ JOB 200,000 เป็นรางวัล และ นอกจากนี้เรายังสามารถรับเควสอื่นๆจาก NPC ในเมืองนี้ได้แล้ว

Desktop 11-Oct-21 8-44-27 PM-886.png
bottom of page