top of page

เควสเข้าโรงพยาบาลผีสิง Bangungot Hospital

เงื่อนไขเควส : ต้องผ่านเควส Cautious Village

1. ไปที่ด้านซ้ายล่างของ Port Malaya แล้วคุยกับ Nurse พิกัด 57,72 เลือก

 

- ใช่-เหตุผลที่ขัดขวาง??

- เกี่ยวกับโรงพยาบาล

- ช่วยเหลือ


เธอจะให้เราไปหา Rotten Bandage 2 อัน แล้วให้กลับมาคุยกับเธออีก 2 รอบ จะได้เควส Nurse at Port Malaya

Desktop 13-Oct-21 3-22-09 AM-168.png
Desktop 12-Oct-21 12-00-51 AM-808.png

2. จากนั้นให้กดคุยกับ Hospital Door จะเปิดไม่ได้ ให้คุย Nurse พิกัด 57,72 แล้วคุยกับ Village Woman พิกัด 63,78 เลือก

 

- ถามเกี่ยวกับโรงพยาบาล

 

- ถามเกี่ยวกับพยาบาล


แล้วให้คุยกับ Nurse อีกครั้งเลือก

 

- เล่าให้เธอฟัง

Desktop 13-Oct-21 3-22-23 AM-219.png
Desktop 13-Oct-21 3-22-53 AM-99.png

3. เดินลงมาด้านล่าง คุยกับ Village Man พิกัด 61,37 เลือก

- ถามเกี่ยวกับโรงพยาบาล

- ถามเกี่ยวกับพยาบาล

- นางพยาบาล

แล้วให้กลับไปคุยกับ Nurse อีกครั้ง

Desktop 13-Oct-21 3-23-08 AM-285.png

4. ไปที่กลางเมืองคุยกับ Dr.Boon พิกัด 208,200 เลือก

- ไม่ใช่

- อธิบายสถานการณ์ให้ฟัง

แล้วกลับไปคุยกับ Nurse เลือก

- ส่งกุญแจและข้อความ

Desktop 13-Oct-21 3-23-30 AM-83.png
Desktop 12-Oct-21 12-09-49 AM-726.png

5. คุยกับ Hospital Door แล้วคุยกับ Nurse เลือก

 

- เกี่ยวกับการเข้าโรงพยาบาล

แล้วคุยกับ Bushes พิกัด 55,68 ที่อยู่ด้านล่างของ Nurse เลือก

- ถามเกี่ยวกับหญิงชรา

แล้วคุยกับ Nurse

Desktop 12-Oct-21 12-10-46 AM-481.png
Desktop 13-Oct-21 3-22-40 AM-533.png

6. ให้เดินหา Suspicious Wooden Stick รอบ ๆ โรงพยาบาล เมื่อเจอให้แล้วกดคุย เลือก

- ดึงออกมา

ให้ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ Lesser Agimat แล้วกลับไปคุยกับ Nurse เลือก

- ไป

Desktop 12-Oct-21 12-12-18 AM-993.png
Desktop 12-Oct-21 12-12-36 AM-336.png
Desktop 12-Oct-21 12-15-08 AM-900.png

7. ไปคุยกับ Bent Old Lady พิกัด 115,181 ที่ด้านซ้ายของเมือง เลือก

- ถามเกี่ยวกับโรงพยาบาล

- เอาไม้ให้เธอดู

แล้วกลับไปคุยกับ Nurse จะวาปเราเข้าไปในโรงพยาบาล

Desktop 13-Oct-21 3-24-02 AM-206.png
Desktop 12-Oct-21 12-17-56 AM-957.png

8. ให้คุยกับ Nurse เลือก

 

- ยกเลิก

ไปที่บริเวณขวาล่างของแผนที่

Desktop 12-Oct-21 12-19-16 AM-577.png
Desktop 13-Oct-21 3-27-02 AM-739.png

9. คุยกับ Suspicious Wooden Stick แล้วคุยกับ Nurse ตรงนั้น แล้วให้กลับไปคุยกับ Nurse ที่ทางเข้า เลือก

 

- ออกไปข้างนอก

Desktop 12-Oct-21 12-20-40 AM-5.png
Desktop 12-Oct-21 12-21-06 AM-478.png
Desktop 12-Oct-21 12-21-54 AM-336.png

10. ไปคุยกับ Bent Old Lady แล้วไปคุยกับ Bent Shaman ที่ด้านบนของเมือง แล้วกลับไปคุยกับ Nurse เลือก

 

- บอกเธอเกี่ยวกับเครื่องราง

คุยกับ Hospital Door เลือก

 

- เข้าไปในโรงพยาบาล

Desktop 12-Oct-21 12-22-48 AM-330.png
Desktop 13-Oct-21 3-25-22 AM-1.png
Desktop 12-Oct-21 12-27-17 AM-979.png
Desktop 12-Oct-21 12-27-36 AM-493.png

11. ไปคุยกับ Suspicious Wooden Stick จะถูกส่งออกมาข้างนอกโรงพยาบาล ให้คุยกับ Nurse เลือก

 

- Bangungot?

- Nurse Maenne

จะได้รับ Base EXP 1,000,000 , Old Purple Box 1 กล่อง, Lesser Agimat 5 อัน, Ancient Grudge 3 อัน

Desktop 12-Oct-21 12-28-30 AM-558.png
Desktop 12-Oct-21 12-29-07 AM-415.png
Desktop 12-Oct-21 12-29-18 AM-630.png
Desktop 12-Oct-21 12-29-27 AM-91.png
bottom of page