top of page

เควสปลดล็อคดันบอส Bakonawa Extermination

เงื่อนไขเควส : Base lv.120 ต้องผ่านเควส Cautious Village

เริ่มแรกให้เราทำการคุยกับหัวหน้าหมู่บ้าน Village Chief (malaya 283, 265) แล้วเขาจะให้เราไปหาไอเทม Lost Belonging 2 อัน

Desktop 13-Oct-21 3-31-34 AM-762.png
Desktop 11-Oct-21 11-55-46 PM-814.png

ซึ่งได้จากการสังหาร Tiyanak (ไอเทมจะเข้ามาในตัวอัตโนมัติ)

Desktop 12-Oct-21 1-10-54 AM-91.png
Desktop 12-Oct-21 1-11-50 AM-79.png

เควสนี้จะให้เราหา Lost Belonging ทั้งหมด 17 อัน ซึ่งให้เราหามาทีเดียวเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดินทาง โดย NPC ที่ต้องนำไอเทมไปให้มีทั้งหมด 4 คนซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันทั้งหมด โดยไล่ลำดับดังนี้

1. Missing Person’s Father (malaya 270, 267)

Desktop 13-Oct-21 3-31-49 AM-42.png
Desktop 12-Oct-21 1-13-14 AM-829.png

2. Person’s Friend (malaya 266, 274) 

Desktop 13-Oct-21 3-32-04 AM-334.png
Desktop 12-Oct-21 1-14-06 AM-670.png

3. Missing Person’s Son (malaya 269, 278)

Desktop 13-Oct-21 3-32-08 AM-859.png
Desktop 12-Oct-21 1-14-23 AM-535.png

4. Missing Person’s Mother (malaya 266, 284)

Desktop 13-Oct-21 3-32-17 AM-504.png
Desktop 12-Oct-21 1-14-48 AM-952.png

เมื่อส่งให้ครบทั้ง 4 คนแล้วเขาจะให้เราไปหาหัวหน้าหมู่บ้าน Village Chief อีกครั้ง คุยกับเขาแล้วเราจะได้รับรางวัลเป็น Inside-Out Shirts 5 อัน (ใช้สำหรับทำเควสประจำวันได้)

Desktop 12-Oct-21 1-15-06 AM-180.png
Desktop 12-Oct-21 1-15-14 AM-256.png
Desktop 12-Oct-21 1-15-31 AM-1.png

เสร็จแล้วเขาจะให้เราไปหา NPC Young Fortune Teller (malaya 289, 364)

Desktop 12-Oct-21 1-16-24 AM-870.png
Desktop 12-Oct-21 1-16-47 AM-137.png

เมื่อมาถึงให้คุยกับเขา แล้วเราจะได้รับเควสให้ไปจัดการ Tikbalang จำนวน 15 ตัว

Desktop 12-Oct-21 1-16-57 AM-80.png
Desktop 12-Oct-21 1-17-41 AM-545.png
Desktop 12-Oct-21 1-19-35 AM-963.png

เมื่อจัดการครบ 15 ตัวให้กลับมารายงานผล และ จะได้รับรางวัลเป็น Tikbalang Harnesses (ที่จับสัตว์เลี้ยง Tikbalang ) จำนวน 5 อัน

Desktop 12-Oct-21 1-21-39 AM-133.png
Desktop 12-Oct-21 1-21-52 AM-722.png

จากนั้นให้กลับมาคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านอีกครั้ง เราจะได้รับเควสให้ไปติดตั้งกับดักจำนวน 5 จุด

Desktop 12-Oct-21 1-22-51 AM-658.png

ซึ่งแต่ละจุดมีดังนี้

Gruffy Worker (ma_fild01 54, 253)

Desktop 12-Oct-21 1-32-31 AM-320.png
Desktop 12-Oct-21 1-32-41 AM-45.png

Grumpy Worker (ma_fild01 236, 119)

Desktop 12-Oct-21 1-33-46 AM-474.png
Desktop 12-Oct-21 1-33-19 AM-778.png
Desktop 12-Oct-21 1-33-32 AM-539.png

อีก 3 จุดต้องไปยังแผนที่ด้านล่างซึ่งวาร์ปอยู่ทางล่างขวา

Cowardly Worker (ma_scene01 177, 89)

Desktop 12-Oct-21 1-34-30 AM-189.png
Desktop 12-Oct-21 1-34-42 AM-405.png

Gloomy Worker (ma_scene01 141, 118)

Desktop 12-Oct-21 1-36-31 AM-566.png
Desktop 12-Oct-21 1-36-37 AM-940.png

Sentimental Worker (ma_scene01 175, 170)

Desktop 12-Oct-21 1-37-01 AM-127.png
Desktop 12-Oct-21 1-36-37 AM-940.png

หลังจากนั้นให้กลับมารายงานหัวหน้าหมู่บ้านก็เป็นจบเควสนี้เรียบร้อยแล้ว โดยเราจะได้รับรางวัลเป็น Lesser Agimats และ EXP 1,000,000 + JOB 600,000

Desktop 12-Oct-21 1-38-00 AM-255.png
Desktop 12-Oct-21 1-38-08 AM-535.png

เพียงเท่านี้เราก็สามารถปลดล็อคดันเจี้ยนบอสอย่าง Bakonawa ได้แล้วโดยต้องมีเลเวลถึง 140 ก่อนจึงจะใช้งานได้ โดยทางเข้าอยู่ที่แผนที่ ที่เราไปวางกัปดักนั่นเอง โดยการคุยกับ NPC Taho

Desktop 12-Oct-21 1-39-32 AM-217.png
Desktop-12-Oct-21-1-40-54-AM-147.png
bottom of page