วิธีไป Amicitia Dungeon

เงื่อนไข: ต้องผ่านเควส 17.1 Illusion ถึงจะสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนได้

เดินมาที่เมือง Einbroch

Desktop 08-Nov-21 11-11-20 PM-130.png

ให้เดินทางไปที่ด้านบนขวาของเมือง ตำแหน่ง 301 328

Desktop 08-Nov-21 11-11-41 PM-875.png

เมื่องเข้ามาแล้วจะเจอกับ NPC เพื่อนพาไปที่ Amicitia Dungeon ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2

Desktop 08-Nov-21 11-12-12 PM-406.png

Amicitia Dungeon ชั้นที่ 1

Desktop 08-Nov-21 11-12-20 PM-523.png
Desktop 08-Nov-21 11-12-28 PM-909.png

Amicitia Dungeon ชั้นที่ 2

Desktop 08-Nov-21 11-12-49 PM-947.png
Desktop 08-Nov-21 11-12-57 PM-412.png