top of page

วิธีทำเควสลงดัน Amatsu

1.เดินทางไปได้ทางเรือ โดยไปขึ้นเรือที่เมือง Alberta เสียค่าเรือ 10,000 เซนี่ก็จะสามารถไปถึงเมือง Amatsu ได้อย่างง่าย

Desktop 17-Oct-21 12-46-02 AM-725.png
Desktop 17-Oct-21 12-46-10 AM-588.png
Desktop 17-Oct-21 12-46-30 AM-139.png

2.เริ่มเควสโดยให้เดินเข้าไปในบ้านบริเวณกลางเมือง แล้วคุยกับคุณยาย ซึ่งยายจะมีอาการเหมือนโดนหมาป่าสิง คุยเสร็จแล้วเราจะโดนดีดออกมาหลังบ้าน ให้เดินกลับมาคุยที่ทหารหน้าบ้านทั้ง 2 คน

Desktop 17-Oct-21 12-47-11 AM-385.png
Desktop 17-Oct-21 12-47-29 AM-488.png
Desktop 17-Oct-21 12-48-18 AM-847.png

3.ให้เดินเข้าไปในปราสาททางด้านซ้ายบน โดยจากหน้าบ้านให้เดินไปทางซ้ายมือจะเจอสะพาน

Desktop 17-Oct-21 12-48-58 AM-59.png

4.เมื่อเดินข้ามสะพานแล้วให้เดินไปทางขวาจะเจอบันได

Desktop 17-Oct-21 12-49-30 AM-947.png

5.ให้เดินขึ้นบันไดไปแล้วเดินไปทางซ้ายจะเจอสะพาน

Desktop 17-Oct-21 12-49-42 AM-185.png

6.ให้ข้ามสะพานไปแล้วจะเจอกับตัวปราสาท

Desktop 17-Oct-21 12-50-03 AM-663.png

7.ให้เข้าวาปไปในปราสาทแล้วเดินขึ้นไปเรื่อย ๆ จนเจอบันไดตามภาพด้านล่าง

Desktop 17-Oct-21 12-51-16 AM-911.png

8.เดินเข้าห้องทางซ้ายมือ

Desktop 17-Oct-21 12-51-38 AM-811.png

9.คุยกับ Ishida เลือกข้อแรก เขาจะขอให้เราช่วยรักษาแม่ของเขา เมื่อคุยเสร็จแล้วให้เดินออกจากปราสาท

Desktop 17-Oct-21 12-51-45 AM-725.png

10.แล้วเดินไปทางขวาเพื่อคุยกับเด็กชื่อ Kouji เขาจะบอกใบ้ว่าให้ไปที่ศาลเจ้าทางเหนือ

Desktop 17-Oct-21 12-52-44 AM-917.png
Desktop 17-Oct-21 12-53-24 AM-443.png

11.ให้เดินไปทางเหนือเพื่อไปยัง Amatsu Field

Desktop 17-Oct-21 12-53-41 AM-942.png

12.เมื่อมาถึง Amatsu Field ให้เดินไปที่ศาลเจ้าทางทิศเหนือ

Desktop 17-Oct-21 12-54-38 AM-900.png

13.เมื่อเข้าไปในศาลเจ้าให้คุยกับหน้ากากหมาป่า เขาจะบอกวิธีไล่หมาป่าออกจากร่างมนุษย์

Desktop 17-Oct-21 12-54-59 AM-769.png

14.จากนั้นให้กลับไปหาแม่ของ Ishida เมื่อคุยเสร็จแล้วเราจะโดนดีดออกไปหลังบ้านอีก ให้เดินกลับไปคุยเรื่อย ๆ จนหมาป่าออกจากร่าง

Desktop 17-Oct-21 12-56-48 AM-384.png

15.เมื่อหมาป่าออกจากร่าง เราจะได้รางวัลเป็น Nine Tail ให้ไปที่ปราสาทเพื่อคุยกับ Ishida

Desktop 17-Oct-21 12-57-49 AM-545.png

16.เมื่อคุยกับ Ishida จะได้บัตรผ่าน Feudal Lord Permit ซึ่งสามารถเข้าที่ไหนก็ได้ในเมืองนี้

Desktop 17-Oct-21 12-58-52 AM-450.png

17.เมื่อได้บัตรผ่านมาแล้วให้เดินออกจากห้องแล้วขึ้นบันไดทางขวามือ

Desktop 17-Oct-21 12-59-14 AM-527.png

18.เมื่อขึ้นมาแล้วให้เดินไปทางซ้ายแล้วคุยกับทหาร เลือกข้อ 2 เพื่อให้เขาเปิดประตูดันเจี้ยนให้

Desktop 17-Oct-21 12-59-46 AM-725.png

19.วิธีง่ายๆ ที่จะเดินโดยไม่ต้องเปิดแผนที่และไม่หลงทางมาบอก โดยให้เปิด Navigation ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า ama แล้วกด Enter เพื่อค้นหา เลือก ama_dun02 แล้วคลิ๊กปุ่ม Find

Desktop 17-Oct-21 1-01-16 AM-529.png
Desktop 17-Oct-21 1-03-31 AM-565.png
Desktop 17-Oct-21 1-03-53 AM-895.png
bottom of page