top of page

กิลนักผจญภัย

เป็นสถานที่สำหรับนักผจญภัย ที่มารวมตัวกันในการ รับภารกิจ ส่งภารกิจ การเป็นสมาชิกของกิลด์นักผจญภัยนั้นไม่ยาก ขั้นตอนที่แรก ให้ไปคุยกับ NPC Guild Teleport Officer แล้วเข้าจะพาเราวาร์ปมายังกิลด์

Desktop 25-Nov-21 8-06-24 PM-497.png

เมื่อเมื่อเข้ามาแล้วให้แล้วเดินตรงไป ห้องโถงตรงกลาง ก่อนจะถึงห้องโถงจะมี NPC Guild Officer รอเราอยู่

Desktop 25-Nov-21 8-09-41 PM-340.png

เมื่อคุยกับเขาให้เราเลือก "เข้าร่วมกลุ่มกิลด์"

Desktop 25-Nov-21 8-09-58 PM-789.png

แล้วเขาจะถามเพื่อยืนยัน ให้ตอบ "ใช่ฉันต้องการจะเข้าร่วม"

Desktop 25-Nov-21 8-10-09 PM-482.png

จากนั้นให้เรากรอกชื่อลงไป ชื่ออะไรก็ได้ตัวอย่างเช่น "Admin"

Desktop 25-Nov-21 8-10-32 PM-831.png

แล้วเขาจะให้เราพิมชื่ออีกครั้ง "Admin"

Desktop 25-Nov-21 8-11-14 PM-404.png

เท่านี้เราก็ทำการสมัครกิลด์นักผจญภัยเรียบร้อยแล้ว แถมยังได้ตรากิลด์นักผจญภัย Rank D เพื่อรับภารกิจอีกด้วย

Desktop 25-Nov-21 8-11-19 PM-546.png

โซนของกิลด์นักผจญภัย จะแบ่งตามนี้ สำหรับนักผจญภัย Rank D - C จะอยู่ด้านซ้าย

Desktop 25-Nov-21 8-14-38 PM-31.png

สำหรับนักผจญภัย Rank B - A จะอยู่ด้านขวา

Desktop 25-Nov-21 8-14-06 PM-377.png

สำหรับนักผจญภัย Rank S จะอยู่ด้านบนสุด

Desktop 25-Nov-21 8-14-53 PM-857.png

การรับภารกิจเราต้องมีตราของ Rank นั้น ๆ เพื่อที่จะทำเควสระดับต่าง ๆ ได้ ความยากของภารกิจก็จะยากขึ้นตามระดับของ Rank

Desktop 25-Nov-21 8-16-14 PM-235.png

เมื่อเราได้ตราของนักผจญภัย Rank D มาแล้ว ให้เราไปคุยกับ ป้าย Mission [Rank -D]

Desktop 25-Nov-21 8-16-51 PM-286.png

จากนั้นให้เราเลือกหยิบภารกิจที่ต้องการ

Desktop 25-Nov-21 8-17-01 PM-403.png

เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นให้เราคุยกับ NPC Spikey Rank D เพื่อส่งภารกิจ

Desktop 25-Nov-21 8-18-54 PM-241.png

จากนั้นเราจะได้ไอเทมและประสบการณ์ จากภารกิจ เราสามารถนำไปใช้แลกไอเทมได้ที่ NPC หลังเคาน์เตอร์ ไอเทมก็จะมีหลากหลายชิ้น แต่ละ Rank ก็จะมีไอเทมแตกต่างกันออกไปและราคาก็เช่นกัน

Desktop 25-Nov-21 8-20-02 PM-57.png

การเลื่อนขั้นแรงค์นักผจญภัยให้มาที่ห้องโถงตรงกลาง NPC ExtremeRankUP จะยืนอยู่มุมซ้ายบน

Desktop 25-Nov-21 8-21-29 PM-84.png
bottom of page