วิธีไป Abyss Lake Dungeon 4

เงื่อนไข: ต้องผ่านเควส Abyss Lake Dungeon

เริ่มจาก เมื่อเข้ามา Abyss Lake Dungeon ชั้นที่ 1 ให้เดินมาที่ด้านล่างซ้ายของแผนที่ ตำแหน่ง 25 26

Desktop 08-Nov-21 10-47-38 PM-390.png

เมื่อเข้ามาที่ ชั้นที่ 2 แล้วให้เดินไปที่ ตำแหน่ง 145 276 เพื่อไปชั้นที่ 3

Desktop 08-Nov-21 10-48-10 PM-185.png

เมื่อเข้ามา ชั้นที่ 3 แล้วให้เดินไปที่ตรงกลางของแผนที่ ตำแหน่ง 95 110 จะเจอทางเข้าไปสู่ Abyss Lake Dungeon 4

Desktop 08-Nov-21 10-49-00 PM-814.png

ถึงแล้ว Abyss Lake Dungeon 4

Desktop 08-Nov-21 10-49-13 PM-160.png