วิธีไป Abyss Glast Heim Dungeon

ให้เดินทางมาที่เมือง Geffen

Desktop 08-Nov-21 7-55-56 PM-330.png

หลังจากนั้นเดินทางไปทางด้านซ้ายของแผนที่ ตำแหน่ง 30 120

Desktop 08-Nov-21 10-27-15 PM-14.png

เมื่อออกจากเมืองมาแล้วให้เดินมาทางด้านซ้ายของแผนที่ ตำแหน่ง 23 191

Desktop 08-Nov-21 10-27-30 PM-857.png

หลังจากนั้นให้เดินไปที่ด้านบนของแผนที่ ตำแหน่ง 200 350

Desktop 08-Nov-21 10-28-05 PM-927.png

จากนั้นเดินไปที่ด้านซ้ายของแผนที่จะเจอทางเข้าปราสาท ตำแหน่ง 26 304

Desktop 08-Nov-21 10-28-50 PM-2.png

เมื่อเข้ามาแล้วให้เดินไปที่ตำแหน่ง 191 272 จะมี NPC ที่จะพาที่ Abyss Glast Heim

Desktop 08-Nov-21 10-29-35 PM-663.png
Desktop 08-Nov-21 10-29-45 PM-875.png

ถึงแล้ว Abyss Glast Heim

Desktop 08-Nov-21 10-29-57 PM-146.png