top of page
Gaining access to Varmundt's Mansion

Gaining access to Varmundt's Mansion

พูดคุยกับ Rookie ในแผนที่ Cor ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ท่อระบายน้ำ (sp_cor 255, 285) ทางเข้าถูกปลดล็อค

Desktop 09-Nov-21 10-57-14 PM-257.png

คุยกับ Rookie อีกครั้งเพื่อเข้าไปในโรงบำบัดน้ำเสีย เขาบอกคุณว่าเพื่อนร่วมงานอาจตกลงไปในน้ำเสีย

Desktop 09-Nov-21 10-57-38 PM-700.png

คุยที่ ??????????????? (ba_pw02 93, 89) ตำแหน่งถูกทำเครื่องหมายในแผนที่ย่อของคุณ

Desktop 09-Nov-21 10-59-07 PM-366.png

นำ Yggdrasil Leaf 1 ea มาคุยกับ Dew อีกครั้งเพื่อช่วยเขา

Desktop 09-Nov-21 11-00-08 PM-351.png

ไปพบกับ Magie ในอีกแผนที่หนึ่ง โดยเข้าไปที่ Portal ตรงกลางซ้าย (ba pw02 8, 149)

Desktop 09-Nov-21 11-01-14 PM-712.png

เมื่อเข้าสู่แผนที่ Magie จะคุยกับคุณ คุณพบกับเพื่อนเก่า

Desktop 09-Nov-21 11-01-37 PM-847.png

พบกับ Alp ที่หน้าประตู (ba_pw01 87, 290) และพูดคุยกับเขา เขาจะวาร์ปคุณไปยังพื้นที่ถัดไป

Desktop 09-Nov-21 11-02-51 PM-294.png

เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว ให้คุยกับ Lasis (ba_in01 20, 319)

Desktop 09-Nov-21 11-03-25 PM-462.png

พูดคุยกับ Tamarin ใกล้ทางเข้า (ba_maison 70, 145) คุณต้องลงทะเบียนเป็นแขกก่อนจึงจะสามารถนำทางผ่านคฤหาสน์ Varmundt ได้

Desktop 09-Nov-21 11-04-21 PM-24.png

คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 5 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 09-Nov-21 11-04-43 PM-216.png

พูดคุยกับ Mansion Manager Alpha ด้านบน Tamarin (ba_maison 74, 150) เพื่อลงทะเบียนเป็นแขกของ Mansion

Desktop 09-Nov-21 11-05-19 PM-148.png

คุยกับ Mansion Manager Alpha อีกครั้ง เธอบอกคุณว่ามีปัญหากับเครือข่ายรีเลย์

Desktop 09-Nov-21 11-06-03 PM-154.png

สามารถทำภารกิจหลักต่อไปได้ด้วย Relay Network Repairs

Relay Network Repairs

Relay Network Repairs

พูดคุยกับ Tasty ที่ร้าน (ba_maison 146, 109)

Desktop 09-Nov-21 11-09-54 PM-197.png

จะต้องหา Broken Beta (จากมอนเตอร์ในแผนที่เดียวกัน) และรับ 1 Automatic Doll Communication Chip

Desktop 09-Nov-21 11-14-07 PM-357.png

กลับไปที่ Tasty แล้วคุยกับเธอ คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 5 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-14-52 PM-96.png

ไปที่ Repeater ถัดไปที่ (ba_maison 334, 143) และพูดคุยกับมัน คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 5 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-15-37 PM-393.png
Desktop 09-Nov-21 11-16-01 PM-937.png

เดินไปหา Gaduli (ba_maison 245, 206) คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 5 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-17-02 PM-848.png
Desktop 09-Nov-21 11-17-49 PM-610.png

กลับไปที่ Mansion Manager Alpha (ba_maison 74, 150) แล้วพูดกับเธอ คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 15 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-19-09 PM-341.png

สามารถทำภารกิจหลักต่อไปได้ด้วย The Hidden Story

The Hidden Story

The Hidden Story

ไปที่โรงน้ำชา โรงน้ำชาตั้งอยู่ที่ (ba_maison 105, 65) และคุยกับ Philofontes (ba_in01 206, 106) พวกเขาไม่เชื่อถือเอกสารของ Philofontes

Desktop 09-Nov-21 11-20-45 PM-92.png
Desktop 09-Nov-21 11-21-03 PM-67.png

พูดคุยกับ Dien ต่อไป เพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นกลาง คุณจะต้องคุยกับตุ๊กตาอัตโนมัติของคฤหาสน์เอง

Desktop 09-Nov-21 11-21-25 PM-866.png

คุยกับ Yunas ที่ (ba_maison 189, 56)

Desktop 09-Nov-21 11-22-32 PM-151.png

คุยกับ Adore ที่ (ba_maison 249, 161)

Desktop 09-Nov-21 11-23-13 PM-400.png

คุยกับ Skippy ที่ (ba_maison 318, 169)

Desktop 09-Nov-21 11-23-56 PM-258.png

คุยกับ Cleaning Robot ที่ (ba_maison 357, 291)

Desktop 09-Nov-21 11-24-37 PM-386.png

คุยกับ Nono ที่ (ba_maison 232, 310)

Desktop 09-Nov-21 11-25-04 PM-696.png

กลับไปที่โรงน้ำชาและพูดคุยกับ Rookie เลือกหลักฐานการสื่อสารกับองค์กร

Desktop 09-Nov-21 11-26-24 PM-449.png

พูดคุยกับ Ridsh

Desktop 09-Nov-21 11-27-24 PM-498.png

พูดคุยกับ Kaya Toss

Desktop 09-Nov-21 11-27-43 PM-105.png

คุยกับ Rookie อีกครั้ง

Desktop 09-Nov-21 11-28-19 PM-34.png

พบกับ Kaya Toss ข้างนอก (ba_maison 103, 92) แล้วคุยกับเขา

Desktop 09-Nov-21 11-28-45 PM-846.png

คุยกับ Dien ข้างๆ เขา (ถ้า Dien ไม่มา ให้คุยกับ Kaya Toss อีกครั้ง)

Desktop 09-Nov-21 11-29-14 PM-971.png

คุยกับ Kaya Toss อีกครั้ง คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 15 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-29-47 PM-205.png

พูดคุยกับ Tatio (ba_in01 205, 109) ที่โรงน้ำชา คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 20 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-30-16 PM-90.png
Desktop 09-Nov-21 11-30-32 PM-653.png

สามารถทำภารกิจหลักต่อไปได้ด้วย Tracking Illusion

Tracking Illusion

Tracking Illusion

พบกับ Rookie ที่ด้านนอก (ba_maison 116, 67) ด้านนอกโรงน้ำชา

Desktop 09-Nov-21 11-31-34 PM-911.png

มองหา 5 Manager Betas รอบ ๆ คฤหาสน์ สถานที่สามารถพบได้ในแผนที่ย่อ ด้านล่าง:

 

(ba_maison 150, 47)

 

ba_maison 221, 193)

 

(ba_maison 208, 87)

 

(ba_maison 314, 146)

 

(ba_maison 207, 276)

 

(ba_maison 70, 256)

 

(ba_maison 64, 187)

 

(ba_maison 275, 313)

 

(ba_maison 338, 267)

 

(ba_maison 131, 197)

Desktop 09-Nov-21 11-32-38 PM-662.png

พบกับ Elena Bolkova ที่ (ba_maison 303, 141) คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 10 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-34-27 PM-280.png
Desktop 09-Nov-21 11-34-52 PM-244.png

ไปที่ห้องพักแขกที่ด้านบนซ้ายของพื้นที่แมนชั่น ใกล้ (ba_maison 100, 320)

Desktop 09-Nov-21 11-35-23 PM-104.png

เมื่อเข้าไปข้างในแล้ว ให้พูดกับ Rebellion เพื่อเข้าไปในห้องยาม

Desktop 09-Nov-21 11-35-38 PM-666.png

พูดคุยกับ Elena Bolkova คุณจะต้องเตรียมของมาดังนี้ :

 

Fluorescent Liquids 10 ชิ้น

 

Broken Swords 10 ชิ้น

Desktop 09-Nov-21 11-36-03 PM-735.png

กลับไปที่ Elyumina ภายในห้อง (ba_in01 15, 147) คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 10 ใบ

Desktop 09-Nov-21 11-38-47 PM-564.png

พูดคุยกับ Erst นอกห้อง (ba_in01 51, 157)

Desktop 09-Nov-21 11-39-10 PM-104.png

คุยกับเธออีกครั้งเพื่อเริ่ม Instance. Twilight Garden

Desktop 09-Nov-21 11-39-28 PM-741.png

เข้าไปคุยกับ Erst ที่ทางเข้า

Desktop 09-Nov-21 11-40-05 PM-983.png

เลื่อนไปทางขวาและฉากคัตซีนจะทำงาน ฆ่า Heart Hunters แล้วคุยกับ Erst

Desktop 09-Nov-21 11-40-36 PM-696.png
Desktop 09-Nov-21 11-41-18 PM-744.png

ย้ายที่อยู่ถัดไป (1@bamn 208, 281) Heart Hunters

Desktop 09-Nov-21 11-42-31 PM-997.png

คุยกับ Erst

Desktop 09-Nov-21 11-43-06 PM-451.png

คุยกับ Almond และตามเธอไป คุยกับเธออีกครั้งเมื่อเธอหยุดเดิน

Desktop 09-Nov-21 11-43-23 PM-192.png
Desktop 09-Nov-21 11-44-04 PM-599.png

ปราบ Heart Hunters แล้วคุยกับ Intruder

Desktop 09-Nov-21 11-45-17 PM-975.png

เอาชนะผู้บัญชาการ Heart Hunter

Desktop 09-Nov-21 11-45-37 PM-556.png

คุยกับ Almond  และตามเธอไป คุยกับเธออีกครั้งเมื่อเธอหยุดเดินและดูคัตซีน

Desktop 09-Nov-21 11-46-44 PM-358.png
Desktop 09-Nov-21 11-47-34 PM-973.png

คุยกับ Intruder อีกครั้ง ข้างๆกับ Repeater

Desktop 09-Nov-21 11-48-23 PM-127.png

กลับไปแล้วคุยกับ Almond แล้วตามเธอไป

Desktop 09-Nov-21 11-48-55 PM-932.png

คุยกับ Erst

Desktop 09-Nov-21 11-49-37 PM-474.png

ย้ายไปยังโรงเก็บเครื่องบิน ไปทางซ้ายตรงกลาง (1@bamn 33, 221)

Desktop 09-Nov-21 11-50-30 PM-22.png

เมื่อเข้าไปข้างใน ให้เข้าใกล้ Faulty แล้วคัตซีนจะทำงาน

Desktop 09-Nov-21 11-50-55 PM-456.png

เอาชนะเขา

Desktop 09-Nov-21 11-51-25 PM-663.png

คุณสามารถออกจากพื้นที่ด้วยวาร์ปด้านซ้าย

Desktop 09-Nov-21 11-51-45 PM-594.png

คุยกับ Erst อีกครั้งในสถานที่เจอกันครั้งแรก

Desktop 09-Nov-21 11-39-10 PM-104.png

ตอนนี้คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่โรงเก็บเครื่องบินจริงได้แล้ว (ba_maison 33, 222)

Desktop 09-Nov-21 11-53-20 PM-954.png

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้พูดกับ Smart Ellie (ba_in01 26, 266) คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 15 ใบ

Desktop 10-Nov-21 2-38-48 AM-448.png
Desktop 10-Nov-21 2-40-59 AM-168.png

ได้ปลดล็อกภารกิจ Hey!Sweety! อินสแตนซ์รายวันพร้อมกับ 2 ภารกิจรายวัน

 

ต้องผ่านภารกิจ Hey!Sweety ถึงจะสามารถผ่านต่อจากนี้ไปได้

เมื่อคุณออกจากพื้นที่โรงเก็บเครื่องบิน Philofontes และ Crux จะปรากฏขึ้น

Desktop 10-Nov-21 3-07-36 AM-926.png

คุยกับ Crux มายเหตุ: หากคุณเลือกที่จะออกเดินทางในภายหลัง Crux จะปรากฏในห้องของแขกที่ (ba_in01 48, 146)

Desktop 10-Nov-21 3-09-26 AM-665.png

เมื่อคุณถูกวาร์ปไปที่ปราสาทพรอนเทรา บทสนทนาจะกระตุ้นพิธีราชาภิเษกของ Nyhill

Desktop 10-Nov-21 3-09-44 AM-298.png

ย้ายไปที่ห้องด้านล่างและพูดคุยกับ Nyhill

Desktop 10-Nov-21 3-10-09 AM-929.png
Desktop 10-Nov-21 3-10-36 AM-906.png

คุณได้เสร็จสิ้นภารกิจเนื้อเรื่องหลักของ Varmundt's Mansion แล้ว

Silence in the Library!

Silence in the Library!

พูดคุยกับ Tamarin ได้ที่ (ba_maison 70, 145)

Desktop 10-Nov-21 3-15-05 AM-104.png

คลิกที่ Fountain NPC ที่ (ba_maison 85, 111) และปล่อยให้  Dew ล้างตัว

Desktop 10-Nov-21 3-15-47 AM-67.png

ไปที่ห้องสมุดที่ (ba_maison 197, 102)

Desktop 10-Nov-21 3-16-36 AM-481.png

เข้าไปใกล้ Portal เพื่อเรียกฉากคัตซีนในไลบรารี คุณจะได้รับการวาร์ปไปในพื้นที่ถัดไป

Desktop 10-Nov-21 3-16-47 AM-461.png

พูดคุยกับ Library Manager Beta ที่ทางเข้า

Desktop 10-Nov-21 3-17-31 AM-630.png

ไปดูฉากคัทซีนที่ 5 สถานที่เหล่านี้ (จะมีเครื่องหมายในมินิแมพ)

Mark at (ba_lib 84, 85)

Desktop 10-Nov-21 3-18-02 AM-75.png

Tamarin at (ba_lib 96, 208)

Desktop 10-Nov-21 3-18-26 AM-886.png

Maggie at (ba_lib 112, 266).

Desktop 10-Nov-21 3-19-01 AM-367.png

Oliver at (ba_lib 199, 233)

Desktop 10-Nov-21 3-19-27 AM-403.png

Alp at (ba_lib 293, 234)

Desktop 10-Nov-21 3-19-59 AM-344.png

กลับไปที่ Library Manager Beta คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 5 ใบพร้อมประสบการณ์

Desktop 10-Nov-21 3-21-05 AM-250.png
Bathroom Monster

Bathroom Monster

พูดคุยกับ Sinsa ได้ที่ (ba_in01 384, 38)

Desktop 10-Nov-21 4-32-53 AM-867.png
Desktop 10-Nov-21 4-33-13 AM-854.png

พูดคุยกับ Gentleman เพื่อเข้าไปที่ถัดไป

Desktop 10-Nov-21 4-33-29 AM-967.png

เมื่อถูกพาเข้าไปภายใน Bath floor ด้วยประตู Portal จะมีการเริ่มสนทนาอัตโนมัติ

Desktop 10-Nov-21 4-34-50 AM-413.png

พูดคุยกับ Gentleman อีกครั้งที่ (ba_bath 165, 43)

Desktop 10-Nov-21 4-35-10 AM-499.png

ไปที่ห้อง Boiler และพูดคุยกับ Boiler ที่ (ba_bath 286, 68) คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 7 ใบ

Desktop 10-Nov-21 4-35-55 AM-378.png
Desktop 10-Nov-21 4-36-21 AM-195.png

ไปพบกับ "Rookie" ที่ (ba_bath 270, 94) เขาบอกไปทะเลสาป

Desktop 10-Nov-21 4-37-25 AM-336.png

กลับไปที่ Gentleman ที่ทางเข้าแผนที่และพูดคุยกับเธอ มันเป็น Rookie ตัวปลอม...!

Desktop 10-Nov-21 4-38-19 AM-771.png

คุยกับ Rookie อีกครั้งที่ (ba_bath 203, 58) และชมคัตซีน คุณจะต้องตั้งค่ากับดักด้วย 4 Ice Trap คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 7 ใบ

Desktop 10-Nov-21 4-39-09 AM-295.png
Desktop 10-Nov-21 4-39-26 AM-731.png

กับดักแรกอยู่ที่ (ba_bath 55, 55)

Desktop 10-Nov-21 4-40-04 AM-607.png

กับดักที่สองอยู่ที่ (ba_bath 306, 121)

Desktop 10-Nov-21 4-40-31 AM-286.png

กับดักที่สามอยู่ที่ (ba_bath 21, 276)

Desktop 10-Nov-21 4-40-56 AM-195.png

กับดักที่สี่อยู่ที่ (ba_bath 155, 305)

Desktop 10-Nov-21 4-41-26 AM-686.png

เข้าไปใกล้ๆ (ba_bath 286, 298) แล้วคุยกับสัตว์ประหลาด

Desktop 10-Nov-21 4-42-32 AM-5.png

พูดคุยกับกับสัตว์ประหลาดอีกครั้ง

Desktop 10-Nov-21 4-42-46 AM-975.png

พูดคุยกับกับสัตว์ประหลาดอีกครั้ง ครั้งนี้ คุณจะได้รับรางวัลตั๋ว Varmeal จำนวน 16 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 4-44-10 AM-754.png
Water Garden

Water Garden

พูดคุยกับ Rensij ที่โรงบำบัดน้ำเสีย (ba_pw02 42, 267)

Desktop 10-Nov-21 4-46-36 AM-557.png

พูดคุยกับ Need ได้ที่ (ba_maison 169, 270)

Desktop 10-Nov-21 4-47-43 AM-689.png

พูดคุยกับ Seiyu ที่ (ba_maison 239, 47)

Desktop 10-Nov-21 4-48-21 AM-923.png

คุยกับ Harad ด้านล่าง Seiyu (ba_maison 238, 44) เพื่อสร้าง Water Garden

Desktop 10-Nov-21 4-49-32 AM-840.png
Desktop 10-Nov-21 4-49-47 AM-137.png

ให้เดินเข้าไปที่สวน

Desktop 10-Nov-21 4-50-19 AM-831.png

คุยกับ Gardenner เพื่อเริ่มทำภารกิจ

Desktop 10-Nov-21 4-50-36 AM-485.png

เมื่อคุณได้ฆ่า Silva Papilla และ ทำภารกิจจนจบ

Desktop 10-Nov-21 4-51-08 AM-488.png
Desktop 10-Nov-21 4-52-27 AM-228.png
Desktop 10-Nov-21 4-55-23 AM-922.png

เมื่อทำภารกิจเสร็จสินแล้วจะถูกพากลับมาที่เดิม และ ให้พูดกับ Seiyu

Desktop 10-Nov-21 4-56-17 AM-592.png

จากนั้นพูดคุยกับ Elyumina ด้านบน คุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 20 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 4-56-51 AM-378.png
Desktop 10-Nov-21 4-57-06 AM-655.png
Checking the Underground Condition

Checking the Underground Condition

คุยกับ Chirp ภายในโกดัง Tartaros (ba_2whs01 150, 51)

Desktop 10-Nov-21 4-58-02 AM-577.png
Desktop 10-Nov-21 4-58-51 AM-773.png

ตามล่าหา Broken Cleaning Robots 5 ตัว (พบได้ในแผนที่เดียวกัน)

Desktop 10-Nov-21 4-59-49 AM-867.png

กลับไปที่ Chirp และพูดคุยกับเธอ คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 3 ใบ

Desktop 10-Nov-21 5-00-38 AM-331.png

ตรวจสอบล็อคที่มุมบนขวาของแผนที่ ใกล้ (ba_2whs01 274, 290)

Desktop 10-Nov-21 5-01-09 AM-69.png

กลับไปที่ Chirp อีกครั้ง คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 3 ใบ

Desktop 10-Nov-21 5-01-53 AM-81.png

ตรวจสอบสถานที่สามแห่งเหล่านี้ (จะมีเครื่องหมายบอกในมินิแมพ) แล้วคุณจะได้รับ 1  Emergency Key

Emergency Key อันแรกอยู่ที่ (ba_2whs01 110, 218)

Emergency Key อันที่สองอยู่ที่ (ba_2whs01 14, 282)

Emergency Key อันที่สามอยู่ที่ (ba_2whs01 222, 257)

Desktop 10-Nov-21 5-03-18 AM-567.png

กลับไปที่ล็อคที่ด้านบนขวา เมื่อเปิดประตูจะถูกพาไปที่ชั้นใต้ดิน

Desktop 10-Nov-21 5-03-50 AM-752.png

ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงห้องใต้ดินของ Tartaros' Warehouse แล้ว

Desktop 10-Nov-21 5-04-09 AM-195.png

คุยกับ Head ทางด้านซ้ายของห้อง ใกล้ (ba_2whs02 37, 312)

Desktop 10-Nov-21 5-05-02 AM-865.png

เข้าไปในกองขยะที่ ที่ Junk (ba_2whs02 31, 50) เพื่อหาร่าง แล้วคุณจะได้ชิ้นส่วน Automatic Doll Parts.

Desktop 10-Nov-21 5-05-48 AM-142.png

เข้าไปในกองขยะ  ที่ Junk (ba_2whs02 129, 82) เพื่อนหาแขน แล้วคุณจะได้ชิ้นส่วน  Automatic Doll Parts.

Desktop 10-Nov-21 5-06-52 AM-441.png

เข้าไปในกองขยะ  ที่ Junk (ba_2whs02 239, 124) เพื่อนหาขา แล้วคุณจะได้ชิ้นส่วน  Automatic Doll Parts.

Desktop 10-Nov-21 5-07-31 AM-567.png

กลับไปที่ Head ที่มุมบนซ้ายแล้วประกอบร่างกาย คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 3 ใบเป็นรางวัล

Desktop 10-Nov-21 5-08-12 AM-867.png
Desktop 10-Nov-21 5-08-27 AM-116.png

คุยกับ Chirp ที่ชั้นเก็บของชั้นแรก (ba_2whs01 150, 51) คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 6 ใบและค่าประสบการณ์บางอย่าง

Desktop 10-Nov-21 5-08-55 AM-758.png
Desktop 10-Nov-21 5-09-09 AM-471.png
(Daily Quest) Hey! Sweety!

(Daily Quest) Hey! Sweety!

พูดคุยกับ Sweetie และ Manager Beta Almond เพื่อรับทั้ง Hey! Sweety! และภารกิจคอลเลคชันรายวัน

Desktop 10-Nov-21 8-36-34 PM-443.png
Desktop 10-Nov-21 8-36-53 PM-625.png

พูดคุยกับ Manager Beta Almond อีกครั้งเพื่อสร้างอินสแตนซ์และเข้าสู่ภารกิจ

Desktop 10-Nov-21 8-37-13 PM-100.png

เมื่ออยู่ในภารกิจ ให้คุยกับ Sweetie เพื่อเริ่มการต่อสู้ของเขา เอาชนะเขาเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

Desktop 10-Nov-21 8-37-50 PM-630.png
Desktop 10-Nov-21 8-38-28 PM-58.png

ยังไม่ต้องคุยกับ Manager Beta Almond - แค่ออกจาก Hangar โดยใช้วาร์ปไปทางซ้าย

Desktop 10-Nov-21 8-41-45 PM-577.png

แล้วค้นหาตัว Manager Beta ที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ (ตำแหน่งของพวกมันถูกทำเครื่องหมายไว้ในแผนที่ย่อของคุณ)

คุณต้องรวบรวม 10 Cores of a Broken Dolls หากคุณไม่สามารถหาคอร์จากร่างกายเพียงอย่างเดียวได้เพียงพอ

Heart Hunters บนแผนที่ก็มีโอกาสดรอปคอร์เช่นกัน

Desktop 10-Nov-21 8-39-03 PM-401.png
Desktop 10-Nov-21 8-41-19 PM-704.png

เมื่อคุณมี 10 คอร์แล้ว ให้กลับไปที่โรงเก็บเครื่องบินและพูดคุยกับ Manager Beta Almond ด้านในเพื่อออกจากอินสแตนซ์

Desktop 10-Nov-21 8-42-08 PM-465.png

เมื่ออยู่นอกอินสแตนซ์ ให้พูดคุยกับ Beta Amanda และ Sweetie เพื่อรับรางวัลของคุณ (4 Varmeal Tickets สำหรับ Hey! Sweetie! และ 2 Varmeal Ticket สำหรับภารกิจ Core Collection)

Desktop 10-Nov-21 8-39-53 PM-720.png

(Daily Quest) Potato Chips

พูดคุยกับ Eorpa ได้ที่ (ba_maison 79, 278)

Desktop 10-Nov-21 4-22-58 PM-24.png

คุณจะต้องตามล่า Magic Poison Sanare ในพื้นที่โรงไฟฟ้าแห่งที่สอง (ba_pw03) มอนเตอร์มีโอกาสดรอป  Potato Chip

Desktop 10-Nov-21 4-24-55 PM-391.png

เมื่อคุณรวบรวม Potato Chip ครบ 10อัน แล้ว กลับไปที่ Eorpa เพื่อรับตั๋ว Varmeal 1 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 4-26-58 PM-752.png
(Daily Quest) Potato Chips

(Daily Quest) Sewage Treatment Plant

พูดคุยกับ Cleaner Omega ที่ (ba_in01 25, 325)

Desktop 10-Nov-21 4-39-47 PM-926.png
Desktop 10-Nov-21 4-41-21 PM-516.png

คุณจะต้องล่ามอนสเตอร์ต่อไปนี้ในโรงบำบัดน้ำเสีย (ba_pw02):

 

Sewage Venenums 44ตัว


Sewage Cramps 44ตัว
 

Sewage Waterfalls 44ตัว

Desktop 10-Nov-21 4-41-56 PM-23.png

กลับไปที่ Cleaner Omega เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 4-46-17 PM-440.png
(Daily Quest) Sewage Treatment Plant

(Daily Quest) First Power Plant

พูดคุยกับ Cleaner Omega ที่ (ba_in01 25, 325)

Desktop 10-Nov-21 4-52-15 PM-219.png
Desktop 10-Nov-21 4-52-24 PM-398.png

คุณจะต้องล่ามอนสเตอร์ต่อไปนี้ใน First Power Plant (ba_pw01):


Elite Bellares 44ตัว


Magical Dolors 44ตัว


Unleashed Magics 44ตัว

Desktop 10-Nov-21 4-53-09 PM-524.png

กลับไปที่ Cleaner Omega เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 4-56-09 PM-234.png

1st Power Plant

Desktop-10-Nov-21-8-36-34-PM-443.png
Desktop-10-Nov-21-8-36-34-PM-4431.png

2nd Power Plant

Monster Map นี้มีโอกาสดรอป Varmeal Tickets 1% ทุกตัว

unknown2.png
Desktop-10-Nov-21-8-36-34-PM-4432.png
Desktop-10-Nov-21-8-36-34-PM-4433.png
(Daily Quest) First Power Plant

(Daily Quest) Lost in Time

พูดคุยกับ Luina ที่ (ba_maison 311, 206) เพื่อสร้างบางอย่างและพูดคุยกับเธออีกครั้งเพื่อเข้าไป

Desktop 10-Nov-21 5-09-33 PM-129.png

คุยกับกล่องเพื่อเริ่มทำภารกิจ

Desktop 10-Nov-21 5-11-32 PM-141.png

เมื่อคุยกับ Silk จะมีมอนเตอร์โผล่มา ต้องกำจัดให้หมด และ Silk จะพาไปที่ต่อไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ

Desktop 10-Nov-21 5-11-43 PM-772.png
Desktop 10-Nov-21 5-12-42 PM-119.png

เมื่อกำจัดบอสแล้วให้คุยกับ Silk จะได้รับรางวัลเป็นตั๋ว Varmeal 4 ใบ

Desktop 10-Nov-21 5-16-12 PM-852.png

กลับไปที่ Ruina เพื่อรับตั๋ว Varmeal 20 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 5-16-41 PM-796.png

หากกำลังทำภารกิจรายวันของอินสแตนซ์นี้ คุณจะได้รับตั๋ว Varmeal 6 ใบเท่านั้น

(Daily Quest) Lost in Time

(Daily Quest) Playing with Pitayas

พูดคุยกับ Cotton ได้ที่ (ba_maison 306, 206)

Desktop 10-Nov-21 5-25-45 PM-396.png

คุณจะต้องล่า Pitaya ตามสีที่เควสกำหนด Lost Valley (ba_lost)

Desktop 10-Nov-21 5-27-52 PM-447.png

กลับไปที่ Cotton เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 5-28-21 PM-280.png
(Daily Quest) Playing with Pitayas

(Daily Quest) Ground Floor

พูดคุยกับ Chirp ได้ที่ (ba_2whs01 150, 51)

Desktop 10-Nov-21 5-47-29 PM-981.png

คุณจะต้องล่า 20 Hard Skirmishers

Desktop 10-Nov-21 5-49-14 PM-223.png

กลับไปที่ Chirp เพื่อรับตั๋ว Varmeal 1 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 5-51-28 PM-696.png
(Daily Quests) Ground Floor

(Daily Quest) Basement

พูดคุยกับ Chirp ได้ที่ (ba_2whs01 150, 51)

Desktop 10-Nov-21 5-51-36 PM-691.png

คุณจะต้องตามล่า Broken Warehouse Managers 20 ตัว

Desktop 10-Nov-21 5-55-17 PM-585.png

กลับไปที่ Chirp เพื่อรับตั๋ว Varmeal 1 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 5-56-50 PM-863.png
(Daily Quest) Basement

(Daily Quest) Ultimate Bookworm Hunt

พูดคุยกับ Library Manager Beta ได้ที่ (ba_lib 157, 19)

Desktop 10-Nov-21 6-03-55 PM-839.png

คุณจะต้องตามล่า Bookworms 20 ตัว

Desktop 10-Nov-21 6-05-16 PM-658.png

กลับไปที่ Library Manager Beta เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 6-06-08 PM-50.png
(Daily Quest) Ultimate Bookworm Hunt

(Daily Quest) Ultimate Bookkeeping Hunt

พูดคุยกับ Library Manager Beta ได้ที่ (ba_lib 157, 19)

Desktop 10-Nov-21 6-06-15 PM-423.png

คุณจะต้องตามล่า Roaming Sepllbook 20 ตัว

Desktop 10-Nov-21 6-15-02 PM-818.png

กลับไปที่ Library Manager Beta เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 6-16-36 PM-872.png
(Daily Quest) Ultimate Bookkeeping Hunt

(Daily Quest) Guardian Parts Cleanup

พูดคุยกับ Tamarin ได้ที่ (ba_maison 70, 145)

Desktop 10-Nov-21 6-47-55 PM-88.png

คุณจะต้องเคลียร์ 20 Guardian Parts ภายใน Varmund's Mansion

Desktop 10-Nov-21 6-48-36 PM-659.png

กลับไปที่ Tamarin เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 7-18-57 PM-998.png
(Daily Quest) Guardian Parts Cleanup

(Daily Quest) Help With Hard Work

พูดคุยกับ Boiler ได้ที่ (ba_bath 286, 68)

Desktop 10-Nov-21 7-22-12 PM-217.png

คุณจะต้องตามล่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้:
 

10 Broken Cleaner A
 

10 Broken Cleaner B

Desktop 10-Nov-21 7-25-02 PM-503.png

คุณจะต้องรวบรวมชิ้นส่วน  Broken Automatic Doll Parts. 5 ชิ้น

Desktop 10-Nov-21 8-01-32 PM-265.png

กลับไปที่ Boiler เพื่อแลกตั๋ว Varmeal 2 ใบ , Bath Bomb 1 ใบ และค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 8-02-19 PM-666.png
(Daily Quest) Help With Hard Work

(Daily Quest) Bathhouse Cleanup

พูดคุยกับ Sweep ได้ที่ (ba_bath 288, 68)

Desktop 10-Nov-21 8-06-02 PM-336.png

คุณจะต้องล่าสัตว์:


Boiled Water Marcs 15
 

Boiled Water Piranhas 15

Desktop 10-Nov-21 8-07-09 PM-71.png

กลับไปที่ Sweep เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 8-13-34 PM-484.png
(Daily Quest) Bathhouse Cleanup

(Daily Quest) Supply and Demand for Reserve Parts

พูดคุยกับ Mansion Manager Alpha ที่ (ba_maison 74, 150)

Desktop 10-Nov-21 8-17-34 PM-198.png

คุณจะต้องล่า Broken Betas ใน Varmundt's Mansion พวกเขามีโอกาสดรอป

Automatic Doll Communication Chip 1 ชิ้นในขณะที่ทำภารกิจอยู่ซึ่งต้องหามาทั้งหมด 10 ชื้น

Desktop 10-Nov-21 8-18-37 PM-889.png
Desktop 10-Nov-21 8-18-48 PM-810.png

กลับไปที่ Mansion Manager Alpha เพื่อรับตั๋ว Varmeal 2 ใบและค่าประสบการณ์บางส่วน

Desktop 10-Nov-21 8-20-50 PM-383.png
(Daily Quest) Supply and Demand for Reserve Parts
bottom of page